Dátum
Číslo
Popis
Celková hodnota s DPH
Číslo objednavky
Číslo zmluvy
Dodávateľ
Adresa dodávateľa
IČO dodávateľa
Číslo dokladu
Dodávateľ
VS
Obnos dokladu
Mena
DPH
Dátum vystavenia
Číslo zmluvy
Schválil
Text

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - p. Reťkovský

Dátum účinnosti

Sunday, May 8, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - tr. prof. Bruník, Kunová

Dátum účinnosti

Tuesday, April 26, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Mgr. Jaroslav Maček

Dátum účinnosti

Sunday, April 24, 2022

Dodatok č. 1 k zmluve o bežnom účte č. SK06 8180 0000 0070 0030 8680 - Štátna pokladnica

Dátum účinnosti

Tuesday, April 19, 2022

Dodatok č. 1 k zmluve o bežnom účte č. SK69 8180 0000 0070 0030 8613 - Štátna pokladnica

Dátum účinnosti

Tuesday, April 19, 2022

Dodatok č. 1 k zmluve o bežnom účte č. SK72 8180 0000 0070 0030 8656 - Štátna pokladnica

Dátum účinnosti

Tuesday, April 19, 2022

Dodatok č. 1 k zmluve o bežnom účte č. SK94 8180 0000 0070 0030 8648 - Štátna pokladnica

Dátum účinnosti

Tuesday, April 19, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly, SMER - SD

Dátum účinnosti

Sunday, April 10, 2022

Dodávateľsko-odberateľská zmluva NEBEX s.r.o.

Dátum účinnosti

Sunday, March 6, 2022

Dohoda o podmienkach poskytnutia
laboratórnych analýz, meraní a odborných expertíz za úhradu - RÚVZ

Dátum účinnosti

Tuesday, March 1, 2022

Zmluva Francúzsky inštitút na Slovensku

Dátum účinnosti

Monday, February 7, 2022

Rámcová zmluva Ing. Silvia Šimoneková - KANCEX

Dátum účinnosti

Monday, February 7, 2022

Dodávateľsko-odberateľská zmluva - Foodservice Nitra s.r.o.

Dátum účinnosti

Sunday, January 30, 2022

Kúpna zmluva - Mirkom Plus s.r.o.

Dátum účinnosti

Sunday, January 30, 2022

Obchodná zmluva - Žaneta Krascsenicsová - SAMI

Dátum účinnosti

Sunday, January 30, 2022

Rámcové podmienky rozvozu - Metro Cash & Carry SR s.r.o.

Dátum účinnosti

Sunday, January 30, 2022

Kúpna zmluva - Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.

Dátum účinnosti

Wednesday, January 26, 2022

Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí služby - CZ CZ Nitra s.r.o.

Dátum účinnosti

Wednesday, January 26, 2022

Zmluva o nájme nebytových priestorov www.scio.sk s.r.o.

Dátum účinnosti

Sunday, January 23, 2022

Zmluva na pranie prádla Magdaléna Trubelová - Práčovňa a čistiareň DUMA

Dátum účinnosti

Sunday, January 9, 2022

Zmluva o zbere preprave a skladovaní DORSA s.r.o.

Dátum účinnosti

Friday, December 31, 2021

Kúpna zmluva HSH s.r.o.

Dátum účinnosti

Friday, December 31, 2021

Kolektívna Zmluva 2022

Dátum účinnosti

Friday, December 31, 2021

Obchodná zmluva REFKA s.r.o. bitúnok Mojmírovce

Dátum účinnosti

Friday, December 31, 2021