top of page

Zmluva o krátkodobom nájme a podnájme nebytových priestorov - ŠK ŠOG DOMINO NITRA Miloslav Slávik - Rybníčková 274, Dolné Lefantovce

Feb 21, 2024

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly, Szabó Alexander, Tekovské Lužany 3665, Želiezovce

Feb 16, 2024

Dohoda o podmienkach poskytnutia laboratórnych analýz, meraní - Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre - Štefánikova 58, Nitra

Feb 14, 2024

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - SPZO S.R.O.- Na Fabiánce 146, Praha 8, Březiněves

Feb 7, 2024

Zmluva o organizácii certifikovanej skúšky v rámci diplomu DELF scolaire Al, A2, B1 a B2 - Francúzsky inštitút na Slovensku a Odd. pre spoluprácu a kultúrnu činnost' na Slovensku

Feb 6, 2024

Zmluva o nájme nehnuteľností - Ing. Marek Stanko - Klížske Hradište 124, 95845 Veľký Klíž

Feb 1, 2024

Zmluva o nájme nehnuteľností - Ivan Černý, Hronská 116, 935 61 Hronovce

Feb 1, 2024

Zmluva o nájme nehnuteľností - Petra Tökölyová, Nádražná 19, 941 06 Komjatice

Feb 1, 2024

Zmluva o krátkodobom nájme a podnájme nebytových priestorov - ŠK ŠOG DOMINO NITRA Miloslav Slávik - Rybníčková 274, Dolné Lefantovce

Jan 31, 2024

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Základná organizácia odborového zväzu polície v SR Nitra - odborový zväz polície v SR, Piesková 32, 949 01 Nitra

Jan 29, 2024

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Ústav na výkon trestu odňatia slobody - Vašinova 59, Nitra

Jan 26, 2024

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Slovenský poľovnícky zväz, okresná organizácia Nitra - Mostná 6, Nitra

Jan 22, 2024

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Piaristická spojená škola Sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, Nitra

Jan 19, 2024

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Súkromná škola ekonomická – Lucia Murray, Krížna 4A, Nitra - Janíkovce

Jan 19, 2024

Zmluva o krátkodobom nájme a podnájme nebytových priestorov - Football4kids, o.z.

Jan 8, 2024

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov - HOPI športová akadémia, Vodná 11306, Nitra

Jan 8, 2024

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov - Čermáňsky futbalový klub Nitra, Golianova 70, Nitra

Jan 8, 2024

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov - Ladislav Zábranský, J. Kráľa 12, Nitra

Jan 8, 2024

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov - Marek Finta, Bartókova 21, Nitra

Jan 8, 2024

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov - Juraj Tibenský, Štefánikova 15, Nitra

Jan 8, 2024

Zmluva o krátkodobom nájme a podnájme nebytových priestorov - Juraj Sklenár, Malý Lapáš 10, 951 06 Malý Lapáš

Dec 20, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Smer – Sociálna demokracia, Súmračná 25, Bratislava

Dec 18, 2023

Zmluva o poskytnutí daru na účely realizácie projektu - Nadácia Tatra banky, Hodžovo námestie 3, Bratislava

Dec 14, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Ing. Marta Streďanská, Urmince 374, 956 02

Dec 14, 2023

Zmluva o združenej dodávke zemného plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlku - Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Dec 12, 2023

Zmluva o združenej dodávke zemného plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlku - Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Dec 12, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Nitrianska šachová akadémia, Vodná 21, Nitra

Dec 12, 2023

Kolektívna zmluva 2024

Dec 11, 2023

Návrh poistnej zmluvy číso 1009901500 Dodatok č. 1

Dec 11, 2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov - www.scio.sk s.r.o. - Štefánikova 15, 94901 Nitra

Dec 8, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme a podnájme nebytových priestorov - ŠK ŠOG DOMINO NITRA Miloslav Slávik - Rybníčková 274, Dolné Lefantovce

Dec 6, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - G-TEKT Slovakia, s. r. o., Na Pasienkoch 9, 949 01 Nitra

Dec 5, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme a podnájme nebytových priestorov - Miestny futbalový klub – Dynamax Alekšince, Kostolná 496, Alekšince

Dec 5, 2023

Dohoda o spolupráci - Slovenská volejbalová federácia, Kalinčiakova 33, Bratislava

Nov 30, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Nitrianska šachová akadémia, Vodná 21, Nitra

Nov 29, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - House of dance, o.z., Výstavná 8, Nitra

Nov 24, 2023

Zmluva o združenej dodávke elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku - MAGNA ENERGIA, a.s., Nitrianska 18, 921 01 Piešťany

Nov 23, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme a podnájme nebytových priestorov - ŠK ŠOG DOMINO NITRA

Nov 23, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - SOŠ techniky a služieb Nitra, SOŠ Cintorínska 4, Nitra

Nov 16, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - J&L, s. r. o., MDŽ 52, 942 01 Šurany

Nov 12, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Fraňa Kráľa 20, Nitra

Nov 10, 2023

Obchodná zmluva - Predaj mása, mäsových a pekárenských výrobkov omáčok, dressingov - H&T company s. r. o., Cabajská 10, Nitra

Nov 7, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme a podnájme nebytových priestorov - ŠK ŠOG DOMINO NITRA

Nov 6, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická

Oct 26, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme a podnájme nebytových priestorov - Football4kids, o.z.

Oct 26, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme a podnájme nebytových priestorov - Juraj Sklenár

Oct 26, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme a podnájme nebytových priestorov - Občianske združenie Športový klub ELITE

Oct 24, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme a podnájme nebytových priestorov - Mgr. Martin Spišák

Oct 24, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Súkromná umelecká škola

Oct 19, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme a podnájme nebytových priestorov - Juraj Tibenský

Oct 17, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme a podnájme nebytových priestorov - Ladislav Zábranský

Oct 17, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - p. Kopček

Oct 17, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme a podnájme nebytových priestorov - HOPI športová akadémia

Oct 17, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov - Marek Finta

Oct 17, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov - Čermáňsky futbalový klub Nitra

Oct 13, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Okresné stavebné bytové družstvo

Oct 6, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Ing. Brezovský Miroslav

Oct 6, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Ing. Eulália Boháčová

Oct 6, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Odborná základná organizácia pri POZ Bratislava

Oct 5, 2023

Dohoda o obsluhe plynových kotolní - Gasfix, s. r. o., Dubová 1272/23, Ivanka pri Nitre

Oct 1, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov - Okresné stavebné bytové družstvo

Sep 26, 2023

Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na finančné štipendiá - Centrum vedecko-technických informácií SR

Sep 25, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov - Ing. Nórbová Lucia

Sep 21, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Asociácia agrárnych a enviromentálnych právnikov

Sep 14, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov spoločenskej haly - Datamars s. r. o.

Sep 14, 2023

Zmluva o poskytnutí dávkovačov a servis - Ille

Sep 13, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov spoločenskej haly - Kantorka n. o.

Sep 12, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov spoločenskej haly - Andrea Porubská

Sep 9, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov spoločenskej haly DOMONT Jozef Porubský

Sep 9, 2023

Kúpna zmluva o predaji suchého tovaru, nápojov a výživových doplnkov pre športovcov - Milan Molnár, Kamenná 36, 949 01 Nitra

Sep 4, 2023

Dodávateľsko-odberateľská zmluva - Foodservice Nitra s.r.o.

Sep 4, 2023

Zmluva o predaji mäsa a mäsových výrobkov - REFKA s.r.o. Bitúnok Mojmírovce

Sep 4, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov spoločenskej haly - SMER - sociálna demokracia

Sep 4, 2023

Kúpna zmluva o dodávke pekárskych a cukrárskych výrobkov - Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s.

Sep 2, 2023

Zmluva o nájme nehnuteľností - Bc. Tomáš Krajňák

Aug 31, 2023

Zmluva o nájme nehnuteľností - Mgr. Adriana Hegedüšová

Aug 31, 2023

Zmluva o predaji mäsa a mäsových výrobkov - Žaneta Krascenicsová - SAMI

Aug 30, 2023

Zmluva o predaji mäsa a mäsových výrobkov - BELL Zvolen a.s

Aug 30, 2023

Zmluva o reklame - Profesionálny register s.r.o.

Aug 29, 2023

Zmluva o predaji mäsa a mäsových výrobkov - Mäsiarstvo u Meča

Aug 28, 2023

Zmluva o predaji ovocia a zeleniny Ing. Igor Cok

Aug 28, 2023

Zmluva o predaji mrazených, chladených a suchých originálne balených poživatín - MIRKOM PLUS s. r. o.

Aug 28, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme a podnájme nebytových priestorov - HOPI športová akadémia

Aug 4, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme a podnájme nebytových priestorov - Plavecký klub Športové gymnázium Nitra

Aug 4, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme a podnájme nebytových priestorov - Slovenská volejbalová federácia, Junácka 29516, 832 80 Bratislava

Jul 31, 2023

Súborové havarijné poistenie motorových vozidiel - Návrh poistnej zmluvy č. 5519001989

Jun 23, 2023

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Návrh poistnej zmluvy č. 3559009386

Jun 23, 2023

Návrh poistnej zmluvy č. 1009901500

Jun 23, 2023

Zmluva o úrazovom poistení osôb prepravovaných motorovými vozidlami Návrh poistnej zmluvy č. 0999000421

Jun 23, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Štefan Čičo

Jun 17, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - ARS štúdio - štúdio umenia o. z.

Jun 15, 2023

Zmluva o organizácii certifikovanej skúšky v rámci diplomu DELF scolaire Al, A2, B1 a B2 - Francúzsky inštitút na Slovensku a Odd. pre spoluprácu a kultúrnu činnost' na Slovensku

Jun 14, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Tatiana Majorovičová

Jun 8, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - SMER - SD

Jun 5, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Ing. Mária Rakovská

May 24, 2023

Dodatok č. 1 ku zmluve o nájme nehnuteľností - Mgr. Eva Stümpelová zo dňa 29.09.2022

May 11, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Asociácia agrárnych a environmentálnych právnikov

May 9, 2023

Darovacia zmluva - DHL Logistics spol. s.r.o.

Apr 28, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Bc. Pilková Marta

Apr 26, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Ing. Barbora Bálešová

Apr 20, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Mgr. Oľga Hudecová

Apr 15, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - SMER - SD

Apr 3, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Národné kariérne centrum SK

Mar 28, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - J & L s.r.o. Lukáš Rehoř

Mar 16, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Edita Modzgová

Mar 10, 2023

Zmluva o poskytovaní právnych služieb - JUDr. Juraj Gajdoš

Mar 6, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Samuel Dzurjovčin

Feb 18, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme - Klub vodných športov BARAKUDA

Feb 17, 2023

Zmluva o spolupráci - Střední škola společného stravování Ostrava-Hrabůvka

Feb 15, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Mgr. Zlata Maniačková

Feb 9, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme - Mgr. Martin Vašš

Feb 8, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Slovenský poľovnícky zväz

Jan 17, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského

Jan 13, 2023

Kolektívna Zmluva 2023

Jan 10, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly, SMER - SD

Dec 12, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme Miestny futbalový klub – Dynamax Alekšince

Dec 12, 2022

Zmluva o nájme nebytových priestorov www.scio.sk s.r.o.

Dec 5, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - J & L s.r.o. Lukáš Rehoř

Dec 4, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme - A.C.T. NITRA s.r.o.

Dec 2, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

Nov 23, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - SPŠ strojnícka a elektrotechnická

Oct 27, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - SPŠ strojnícka a elektrotechnická

Oct 27, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme - Združenie športových klubov UKF v Nitre

Oct 26, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme - Mgr. Martin Spišák

Oct 26, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme - HOPI športová akadémia

Oct 25, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly, SMER - SD

Oct 20, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Univerzita Konštantína Filozofa

Oct 19, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Odborová základná organizácia pri POZ Bratislava

Oct 5, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Mgr. Jaroslav Maček

Oct 4, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Okresné stavebné bytové družstvo

Oct 3, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - SPU v Nitre Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Sep 30, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - SPU v Nitre Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Sep 30, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Športový klub MG

Sep 30, 2022

Zmluva o nájme nehnuteľností - Mgr. Eva Stümpelová

Sep 29, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly, SMER - SD

Sep 26, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Súkromné konzervatórium

Sep 23, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - J & L s. r. o. Lukáš Rehor

Sep 9, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Ing. Žigmund Tóth

Sep 8, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - COOLnicka, s. r. o.

Sep 8, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Ing. Oľga Baláková

Sep 5, 2022

Dohoda o obsluhe plynových kotolní - iPower s.r.o.

Sep 2, 2022

Zmluva o nájme nehnuteľností - Bc. Andrej Hudec

Sep 2, 2022

Zmluva o nájme nehnuteľností - Mgr. Adriana Hegedüšová

Sep 2, 2022

Zmluva o nájme nehnuteľností - Bc. Tomáš Krajňák

Sep 2, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Ing. Vladimír Sedmák

Aug 19, 2022

Zmluva na stanovenie zásad a podmienok pre zabezpečenie výberu a prípravy športovo-talentovanej mládeže v Národnom stolnotenisovom centre mládeže

Aug 18, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly, SMER - SD

Jul 1, 2022

Zmluva o nájme nehnuteľností Slovenská volejbalová federácia, Bratislava

Jun 30, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - PRO Zobor SPU

Jun 24, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Štefan Čičo

Jun 15, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - J&L s.r.o. Lukáš Rehor

Jun 15, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Mária Tomascheková

Jun 15, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Gašparovičová

Jun 8, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Mgr. Viola Martonová

Jun 2, 2022

Zmluva o spolupráci - Katolícka univerzita v Ružomberku

May 31, 2022

Zmluva o dielo hotline štandard - Alto Slovakia. spol. s.r.o.

May 30, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - ZŠ Nábrežie mládeže

May 30, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Zuzana Pileková

May 23, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Súkromná umelecká škola

May 19, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Ivana Chňapková

May 19, 2022

Zmluva o nájme nehnuteľnosti - Športový kIub pri Športovom osemročnom gymnáziu Nitra, Slančíkovej 2

May 18, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - p. Reťkovský

May 9, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - tr. prof. Bruník, Kunová

Apr 27, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Mgr. Jaroslav Maček

Apr 25, 2022

Dodatok č. 1 k zmluve o bežnom účte č. SK94 8180 0000 0070 0030 8648 - Štátna pokladnica

Apr 25, 2022

Dodatok č. 1 k zmluve o bežnom účte č. SK72 8180 0000 0070 0030 8656 - Štátna pokladnica

Apr 25, 2022

Dodatok č. 1 k zmluve o bežnom účte č. SK69 8180 0000 0070 0030 8613 - Štátna pokladnica

Apr 25, 2022

Dodatok č. 1 k zmluve o bežnom účte č. SK06 8180 0000 0070 0030 8680 - Štátna pokladnica

Apr 25, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly, SMER - SD

Apr 11, 2022

Dodávateľsko-odberateľská zmluva NEBEX s.r.o.

Mar 7, 2022

Dohoda o podmienkach poskytnutia
laboratórnych analýz, meraní a odborných expertíz za úhradu - RÚVZ

Mar 2, 2022

Zmluva o organizácii certifikovanej skúšky v rámci diplomu DELF scolaire Al, A2, B1 a B2 - Francúzsky inštitút na Slovensku a Odd. pre spoluprácu a kultúrnu činnost' na Slovensku

Feb 8, 2022

Rámcová zmluva Ing. Silvia Šimoneková - KANCEX

Feb 7, 2022

Dodávateľsko-odberateľská zmluva - Foodservice Nitra s.r.o.

Jan 31, 2022

Kúpna zmluva - Mirkom Plus s.r.o.

Jan 31, 2022

Obchodná zmluva - Žaneta Krascsenicsová - SAMI

Jan 31, 2022

Rámcové podmienky rozvozu - Metro Cash & Carry SR s.r.o.

Jan 31, 2022

Kúpna zmluva - Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.

Jan 27, 2022

Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí služby - CZ CZ Nitra s.r.o.

Jan 27, 2022

Zmluva o nájme nebytových priestorov www.scio.sk s.r.o.

Jan 24, 2022

Zmluva na pranie prádla Magdaléna Trubelová - Práčovňa a čistiareň DUMA

Jan 10, 2022

Obchodná zmluva REFKA s.r.o. bitúnok Mojmírovce

Jan 1, 2022

Kolektívna Zmluva 2022

Jan 1, 2022

Kúpna zmluva HSH s.r.o.

Jan 1, 2022

Zmluva o zbere preprave a skladovaní DORSA s.r.o.

Jan 1, 2022

bottom of page