top of page

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly, SMER - SD

Jun 3, 2024

Návrh poistnej zmluvy č. 0999000421 Dodatok č. 2 - Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group - Štefanovičova 4, Bratislava

May 30, 2024

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Mgr. Rastislav Brestenský, Dlhá 60 Nitra

May 16, 2024

Darovacia zmluva - BINARTS s.r.o. - Clementisova 6, Sliač

May 2, 2024

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov - Ladislav Zábranský, J. Kráľa 12, Nitra

Apr 24, 2024

Darovacia zmluva, EDUCTECH, n.o. - Pod Dolami 838, Vranov nad Topľou

Apr 15, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Roman Serenčéš, Včelárska 3, Nové Zámky

Apr 5, 2024

Zmluva o krátkodobom nájme a podnájme nebytových priestorov - ŠK ŠOG DOMINO NITRA, Miloslav Slávik - Rybníčková 274, Dolné Lefantovce

Apr 3, 2023

Darovacia zmluva - ŠK ŠOG Nitra, Slančíkovej 2, Nitra

Mar 26, 2024

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov - plk. Ing. Pavol Kožlej - Jelenecká, Nitra

Mar 13, 2024

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly, SMER - SD

Mar 11, 2024

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Izotopservis, Rázusova 24, Nitra

Mar 1, 2024

Dodatok č. 1 k Zmluve o krátkodobom nájme Football4kids, o.z. Lomnická 10, Nitra

Feb 29, 2024

Návrh poistnej zmluvy č. 0999000421 Dodatok č. 1 - Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group - Štefanovičova 4, Bratislava

Feb 29, 2024

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly, Materská škola, Piaristická 12, Nitra

Feb 23, 2024

Zmluva o krátkodobom nájme a podnájme nebytových priestorov - ŠK ŠOG DOMINO NITRA Miloslav Slávik - Rybníčková 274, Dolné Lefantovce

Feb 21, 2024

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly, Szabó Alexander, Tekovské Lužany 3665, Želiezovce

Feb 16, 2024

Dohoda o podmienkach poskytnutia laboratórnych analýz, meraní - Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre - Štefánikova 58, Nitra

Feb 14, 2024

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - SPZO S.R.O.- Na Fabiánce 146, Praha 8, Březiněves

Feb 7, 2024

Zmluva o organizácii certifikovanej skúšky v rámci diplomu DELF scolaire Al, A2, B1 a B2 - Francúzsky inštitút na Slovensku a Odd. pre spoluprácu a kultúrnu činnost' na Slovensku

Feb 6, 2024

Zmluva o nájme nehnuteľností - Ing. Marek Stanko - Klížske Hradište 124, Veľký Klíž

Feb 1, 2024

Zmluva o nájme nehnuteľností - Ivan Černý, Hronská 116, Hronovce

Feb 1, 2024

Zmluva o nájme nehnuteľností - Petra Tökölyová, Nádražná 19, Komjatice

Feb 1, 2024

Zmluva o krátkodobom nájme a podnájme nebytových priestorov - ŠK ŠOG DOMINO NITRA Miloslav Slávik - Rybníčková 274, Dolné Lefantovce

Jan 31, 2024

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Základná organizácia odborového zväzu polície v SR Nitra - odborový zväz polície v SR, Piesková 32, 949 01 Nitra

Jan 29, 2024

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Ústav na výkon trestu odňatia slobody - Vašinova 59, Nitra

Jan 26, 2024

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Slovenský poľovnícky zväz, okresná organizácia Nitra - Mostná 6, Nitra

Jan 22, 2024

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Piaristická spojená škola Sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, Nitra

Jan 19, 2024

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Súkromná škola ekonomická – Lucia Murray, Krížna 4A, Nitra - Janíkovce

Jan 19, 2024

Zmluva o krátkodobom nájme a podnájme nebytových priestorov - Football4kids, o.z.

Jan 8, 2024

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov - HOPI športová akadémia, Vodná 11306, Nitra

Jan 8, 2024

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov - Čermáňsky futbalový klub Nitra, Golianova 70, Nitra

Jan 8, 2024

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov - Ladislav Zábranský, J. Kráľa 12, Nitra

Jan 8, 2024

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov - Marek Finta, Bartókova 21, Nitra

Jan 8, 2024

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov - Juraj Tibenský, Štefánikova 15, Nitra

Jan 8, 2024

Zmluva o krátkodobom nájme a podnájme nebytových priestorov - Juraj Sklenár

Dec 20, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Smer – Sociálna demokracia

Dec 18, 2023

Zmluva o poskytnutí daru na účely realizácie projektu - Nadácia Tatra banky

Dec 14, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Ing. Marta Streďanská

Dec 14, 2023

Zmluva o združenej dodávke zemného plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlku - Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Dec 12, 2023

Zmluva o združenej dodávke zemného plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlku - Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Dec 12, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Nitrianska šachová akadémia

Dec 12, 2023

Kolektívna zmluva 2024

Dec 11, 2023

Návrh poistnej zmluvy číso 1009901500 Dodatok č. 1 - Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group - Štefanovičova 4, Bratislava

Dec 11, 2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov - www.scio.sk s.r.o.

Dec 8, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme a podnájme nebytových priestorov - ŠK ŠOG DOMINO NITRA Miloslav Slávik

Dec 6, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - G-TEKT Slovakia, s. r. o.

Dec 5, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme a podnájme nebytových priestorov - Miestny futbalový klub – Dynamax Alekšince

Dec 5, 2023

Dohoda o spolupráci - Slovenská volejbalová federácia

Nov 30, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Nitrianska šachová akadémia

Nov 29, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - House of dance, o.z.

Nov 24, 2023

Zmluva o združenej dodávke elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku - MAGNA ENERGIA, a.s.

Nov 23, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme a podnájme nebytových priestorov - ŠK ŠOG DOMINO NITRA

Nov 23, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - SOŠ techniky a služieb Nitra, SOŠ

Nov 16, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - J&L, s. r. o.

Nov 12, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická

Nov 10, 2023

Obchodná zmluva - Predaj mása, mäsových a pekárenských výrobkov omáčok, dressingov - H&T company s. r. o.

Nov 7, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme a podnájme nebytových priestorov - ŠK ŠOG DOMINO NITRA

Nov 6, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická

Oct 26, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme a podnájme nebytových priestorov - Football4kids, o.z.

Oct 26, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme a podnájme nebytových priestorov - Juraj Sklenár

Oct 26, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme a podnájme nebytových priestorov - Občianske združenie Športový klub ELITE

Oct 24, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme a podnájme nebytových priestorov - Mgr. Martin Spišák

Oct 24, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Súkromná umelecká škola

Oct 19, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme a podnájme nebytových priestorov - Juraj Tibenský

Oct 17, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme a podnájme nebytových priestorov - Ladislav Zábranský

Oct 17, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - p. Kopček

Oct 17, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme a podnájme nebytových priestorov - HOPI športová akadémia

Oct 17, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov - Marek Finta

Oct 17, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov - Čermáňsky futbalový klub Nitra

Oct 13, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Okresné stavebné bytové družstvo

Oct 6, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Ing. Brezovský Miroslav

Oct 6, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Ing. Eulália Boháčová

Oct 6, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Odborná základná organizácia pri POZ Bratislava

Oct 5, 2023

Dohoda o obsluhe plynových kotolní - Gasfix, s. r. o.

Oct 1, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov - Okresné stavebné bytové družstvo

Sep 26, 2023

Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na finančné štipendiá - Centrum vedecko-technických informácií SR

Sep 25, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov - Ing. Nórbová Lucia

Sep 21, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Asociácia agrárnych a enviromentálnych právnikov

Sep 14, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov spoločenskej haly - Datamars s. r. o.

Sep 14, 2023

Zmluva o poskytnutí dávkovačov a servis - Ille

Sep 13, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov spoločenskej haly - Kantorka n. o.

Sep 12, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov spoločenskej haly - Andrea Porubská

Sep 9, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov spoločenskej haly DOMONT Jozef Porubský

Sep 9, 2023

Kúpna zmluva o predaji suchého tovaru, nápojov a výživových doplnkov pre športovcov - Milan Molnár

Sep 4, 2023

Dodávateľsko-odberateľská zmluva - Foodservice Nitra s.r.o.

Sep 4, 2023

Zmluva o predaji mäsa a mäsových výrobkov - REFKA s.r.o. Bitúnok Mojmírovce

Sep 4, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov spoločenskej haly - SMER - sociálna demokracia

Sep 4, 2023

Kúpna zmluva o dodávke pekárskych a cukrárskych výrobkov - Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s.

Sep 2, 2023

Zmluva o nájme nehnuteľností - Bc. Tomáš Krajňák

Aug 31, 2023

Zmluva o nájme nehnuteľností - Mgr. Adriana Hegedüšová

Aug 31, 2023

Zmluva o predaji mäsa a mäsových výrobkov - Žaneta Krascenicsová - SAMI

Aug 30, 2023

Zmluva o predaji mäsa a mäsových výrobkov - BELL Zvolen a.s

Aug 30, 2023

Zmluva o reklame - Profesionálny register s.r.o.

Aug 29, 2023

Zmluva o predaji mäsa a mäsových výrobkov - Mäsiarstvo u Meča

Aug 28, 2023

Zmluva o predaji ovocia a zeleniny Ing. Igor Cok

Aug 28, 2023

Zmluva o predaji mrazených, chladených a suchých originálne balených poživatín - MIRKOM PLUS s. r. o.

Aug 28, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme a podnájme nebytových priestorov - HOPI športová akadémia

Aug 4, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme a podnájme nebytových priestorov - Plavecký klub Športové gymnázium Nitra

Aug 4, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme a podnájme nebytových priestorov - Slovenská volejbalová federácia, Junácka 29516, Bratislava

Jul 31, 2023

Súborové havarijné poistenie motorových vozidiel - Návrh poistnej zmluvy č. 5519001989 - Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava

Jun 23, 2023

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Návrh poistnej zmluvy č. 3559009386 - Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava

Jun 23, 2023

Návrh poistnej zmluvy č. 1009901500 - Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group - Štefanovičova 4, Bratislava

Jun 23, 2023

Zmluva o úrazovom poistení osôb prepravovaných motorovými vozidlami Návrh poistnej zmluvy č. 0999000421 - Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava

Jun 23, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Štefan Čičo

Jun 17, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - ARS štúdio - štúdio umenia o. z.

Jun 15, 2023

Zmluva o organizácii certifikovanej skúšky v rámci diplomu DELF scolaire Al, A2, B1 a B2 - Francúzsky inštitút na Slovensku a Odd. pre spoluprácu a kultúrnu činnost' na Slovensku

Jun 14, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Tatiana Majorovičová

Jun 8, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - SMER - SD

Jun 5, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Ing. Mária Rakovská

May 24, 2023

Dodatok č. 1 ku zmluve o nájme nehnuteľností - Mgr. Eva Stümpelová zo dňa 29.09.2022

May 11, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Asociácia agrárnych a environmentálnych právnikov

May 9, 2023

Darovacia zmluva - DHL Logistics spol. s.r.o.

Apr 28, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Bc. Pilková Marta

Apr 26, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Ing. Barbora Bálešová

Apr 20, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Mgr. Oľga Hudecová

Apr 15, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - SMER - SD

Apr 3, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Národné kariérne centrum SK

Mar 28, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - J & L s.r.o. Lukáš Rehoř

Mar 16, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Edita Modzgová

Mar 10, 2023

Zmluva o poskytovaní právnych služieb - JUDr. Juraj Gajdoš

Mar 6, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Samuel Dzurjovčin

Feb 18, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme - Klub vodných športov BARAKUDA

Feb 17, 2023

Zmluva o spolupráci - Střední škola společného stravování Ostrava-Hrabůvka

Feb 15, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Mgr. Zlata Maniačková

Feb 9, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme - Mgr. Martin Vašš

Feb 8, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Slovenský poľovnícky zväz

Jan 17, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského

Jan 13, 2023

Kolektívna Zmluva 2023

Jan 10, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly, SMER - SD

Dec 12, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme Miestny futbalový klub – Dynamax Alekšince

Dec 12, 2022

Zmluva o nájme nebytových priestorov www.scio.sk s.r.o.

Dec 5, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - J & L s.r.o. Lukáš Rehoř

Dec 4, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme - A.C.T. NITRA s.r.o.

Dec 2, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

Nov 23, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - SPŠ strojnícka a elektrotechnická

Oct 27, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - SPŠ strojnícka a elektrotechnická

Oct 27, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme - Združenie športových klubov UKF v Nitre

Oct 26, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme - Mgr. Martin Spišák

Oct 26, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme - HOPI športová akadémia

Oct 25, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly, SMER - SD

Oct 20, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Univerzita Konštantína Filozofa

Oct 19, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Odborová základná organizácia pri POZ Bratislava

Oct 5, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Mgr. Jaroslav Maček

Oct 4, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Okresné stavebné bytové družstvo

Oct 3, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - SPU v Nitre Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Sep 30, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - SPU v Nitre Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Sep 30, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Športový klub MG

Sep 30, 2022

Zmluva o nájme nehnuteľností - Mgr. Eva Stümpelová

Sep 29, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly, SMER - SD

Sep 26, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Súkromné konzervatórium

Sep 23, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - J & L s. r. o. Lukáš Rehor

Sep 9, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Ing. Žigmund Tóth

Sep 8, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - COOLnicka, s. r. o.

Sep 8, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Ing. Oľga Baláková

Sep 5, 2022

Dohoda o obsluhe plynových kotolní - iPower s.r.o.

Sep 2, 2022

Zmluva o nájme nehnuteľností - Bc. Andrej Hudec

Sep 2, 2022

Zmluva o nájme nehnuteľností - Mgr. Adriana Hegedüšová

Sep 2, 2022

Zmluva o nájme nehnuteľností - Bc. Tomáš Krajňák

Sep 2, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Ing. Vladimír Sedmák

Aug 19, 2022

Zmluva na stanovenie zásad a podmienok pre zabezpečenie výberu a prípravy športovo-talentovanej mládeže v Národnom stolnotenisovom centre mládeže

Aug 18, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly, SMER - SD

Jul 1, 2022

Zmluva o nájme nehnuteľností Slovenská volejbalová federácia, Bratislava

Jun 30, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - PRO Zobor SPU

Jun 24, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Štefan Čičo

Jun 15, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - J&L s.r.o. Lukáš Rehor

Jun 15, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Mária Tomascheková

Jun 15, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Gašparovičová

Jun 8, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Mgr. Viola Martonová

Jun 2, 2022

Zmluva o spolupráci - Katolícka univerzita v Ružomberku

May 31, 2022

Zmluva o dielo hotline štandard - Alto Slovakia. spol. s.r.o.

May 30, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - ZŠ Nábrežie mládeže

May 30, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Zuzana Pileková

May 23, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Súkromná umelecká škola

May 19, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Ivana Chňapková

May 19, 2022

Zmluva o nájme nehnuteľnosti - Športový kIub pri Športovom osemročnom gymnáziu Nitra, Slančíkovej 2

May 18, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - p. Reťkovský

May 9, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - tr. prof. Bruník, Kunová

Apr 27, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Mgr. Jaroslav Maček

Apr 25, 2022

Dodatok č. 1 k zmluve o bežnom účte č. SK94 8180 0000 0070 0030 8648 - Štátna pokladnica

Apr 25, 2022

Dodatok č. 1 k zmluve o bežnom účte č. SK72 8180 0000 0070 0030 8656 - Štátna pokladnica

Apr 25, 2022

Dodatok č. 1 k zmluve o bežnom účte č. SK69 8180 0000 0070 0030 8613 - Štátna pokladnica

Apr 25, 2022

Dodatok č. 1 k zmluve o bežnom účte č. SK06 8180 0000 0070 0030 8680 - Štátna pokladnica

Apr 25, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly, SMER - SD

Apr 11, 2022

Dodávateľsko-odberateľská zmluva NEBEX s.r.o.

Mar 7, 2022

Dohoda o podmienkach poskytnutia
laboratórnych analýz, meraní a odborných expertíz za úhradu - RÚVZ

Mar 2, 2022

Zmluva o organizácii certifikovanej skúšky v rámci diplomu DELF scolaire Al, A2, B1 a B2 - Francúzsky inštitút na Slovensku a Odd. pre spoluprácu a kultúrnu činnost' na Slovensku

Feb 8, 2022

Rámcová zmluva Ing. Silvia Šimoneková - KANCEX

Feb 7, 2022

Dodávateľsko-odberateľská zmluva - Foodservice Nitra s.r.o.

Jan 31, 2022

Kúpna zmluva - Mirkom Plus s.r.o.

Jan 31, 2022

Obchodná zmluva - Žaneta Krascsenicsová - SAMI

Jan 31, 2022

Rámcové podmienky rozvozu - Metro Cash & Carry SR s.r.o.

Jan 31, 2022

Kúpna zmluva - Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.

Jan 27, 2022

Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí služby - CZ CZ Nitra s.r.o.

Jan 27, 2022

Zmluva o nájme nebytových priestorov www.scio.sk s.r.o.

Jan 24, 2022

Zmluva na pranie prádla Magdaléna Trubelová - Práčovňa a čistiareň DUMA

Jan 10, 2022

Obchodná zmluva REFKA s.r.o. bitúnok Mojmírovce

Jan 1, 2022

Kolektívna Zmluva 2022

Jan 1, 2022

Kúpna zmluva HSH s.r.o.

Jan 1, 2022

Zmluva o zbere preprave a skladovaní DORSA s.r.o.

Jan 1, 2022

Otvoriť pdf
bottom of page