top of page

Zmluva o poskytovaní právnych služieb - JUDr. Juraj Gajdoš

Mar 6, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Samuel Dzurjovčin

Feb 18, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme - Klub vodných športov BARAKUDA

Feb 17, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Mgr. Zlata Maniačková

Feb 9, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme - Mgr. Martin Vašš

Feb 8, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Slovenský poľovnícky zväz

Jan 17, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského

Jan 13, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly, SMER - SD

Dec 12, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme Miestny futbalový klub – Dynamax Alekšince

Dec 12, 2022

Zmluva o nájme nebytových priestorov www.scio.sk s.r.o.

Dec 5, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - J & L s.r.o. Lukáš Rehoř

Dec 4, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme - A.C.T. NITRA s.r.o.

Dec 2, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

Nov 23, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - SPŠ strojnícka a elektrotechnická

Oct 27, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - SPŠ strojnícka a elektrotechnická

Oct 27, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme - Združenie športových klubov UKF v Nitre

Oct 26, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme - Mgr. Martin Spišák

Oct 26, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme - HOPI športová akadémia

Oct 25, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly, SMER - SD

Oct 20, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Univerzita Konštantína Filozofa

Oct 19, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Odborová základná organizácia pri POZ Bratislava

Oct 5, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Mgr. Jaroslav Maček

Oct 4, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Okresné stavebné bytové družstvo

Oct 3, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - SPU v Nitre Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Sep 30, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - SPU v Nitre Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Sep 30, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Športový klub MG

Sep 30, 2022

Zmluva o nájme nehnuteľností - Mgr. Eva Stümpelová

Sep 29, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly, SMER - SD

Sep 26, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Súkromné konzervatórium

Sep 23, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - J & L s. r. o. Lukáš Rehor

Sep 9, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Ing. Žigmund Tóth

Sep 8, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - COOLnicka, s. r. o.

Sep 8, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Ing. Oľga Baláková

Sep 5, 2022

Dohoda o obsluhe plynových kotolní - iPower s.r.o.

Sep 2, 2022

Zmluva o nájme nehnuteľností - Bc. Andrej Hudec

Sep 2, 2022

Zmluva o nájme nehnuteľností - Mgr. Adriana Hegedüšová

Sep 2, 2022

Zmluva o nájme nehnuteľností - Bc. Tomáš Krajňák

Sep 2, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Ing. Vladimír Sedmák

Aug 19, 2022

Zmluva na stanovenie zásad a podmienok pre zabezpečenie výberu a prípravy športovo-talentovanej mládeže v Národnom stolnotenisovom centre mládeže

Aug 17, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly, SMER - SD

Jun 30, 2022

Zmluva o nájme nehnuteľností Slovenská volejbalová federácia, Bratislava

Jun 29, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - PRO Zobor SPU

Jun 23, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Štefan Čičo

Jun 14, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - J&L s.r.o. Lukáš Rehor

Jun 14, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Mária Tomascheková

Jun 14, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Gašparovičová

Jun 7, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Mgr. Viola Martonová

Jun 1, 2022

Zmluva o spolupráci - Katolícka univerzita v Ružomberku

May 31, 2022

Zmluva o dielo hotline štandard - Alto Slovakia. spol. s.r.o.

May 30, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - ZŠ Nábrežie mládeže

May 29, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Zuzana Pileková

May 22, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Súkromná umelecká škola

May 18, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Ivana Chňapková

May 19, 2022

Zmluva o nájme nehnuteľnosti - Športový kIub pri Športovom osemročnom gymnáziu Nitra, Slančíkovej 2

May 17, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - p. Reťkovský

May 8, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - tr. prof. Bruník, Kunová

Apr 26, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Mgr. Jaroslav Maček

Apr 24, 2022

Dodatok č. 1 k zmluve o bežnom účte č. SK94 8180 0000 0070 0030 8648 - Štátna pokladnica

Apr 25, 2022

Dodatok č. 1 k zmluve o bežnom účte č. SK72 8180 0000 0070 0030 8656 - Štátna pokladnica

Apr 25, 2022

Dodatok č. 1 k zmluve o bežnom účte č. SK69 8180 0000 0070 0030 8613 - Štátna pokladnica

Apr 25, 2022

Dodatok č. 1 k zmluve o bežnom účte č. SK06 8180 0000 0070 0030 8680 - Štátna pokladnica

Apr 25, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly, SMER - SD

Apr 10, 2022

Dodávateľsko-odberateľská zmluva NEBEX s.r.o.

Mar 6, 2022

Dohoda o podmienkach poskytnutia
laboratórnych analýz, meraní a odborných expertíz za úhradu - RÚVZ

Mar 1, 2022

Zmluva Francúzsky inštitút na Slovensku

Feb 8, 2022

Rámcová zmluva Ing. Silvia Šimoneková - KANCEX

Feb 7, 2022

Dodávateľsko-odberateľská zmluva - Foodservice Nitra s.r.o.

Jan 30, 2022

Kúpna zmluva - Mirkom Plus s.r.o.

Jan 30, 2022

Obchodná zmluva - Žaneta Krascsenicsová - SAMI

Jan 30, 2022

Rámcové podmienky rozvozu - Metro Cash & Carry SR s.r.o.

Jan 30, 2022

Kúpna zmluva - Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.

Jan 26, 2022

Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí služby - CZ CZ Nitra s.r.o.

Jan 26, 2022

Zmluva o nájme nebytových priestorov www.scio.sk s.r.o.

Jan 23, 2022

Zmluva na pranie prádla Magdaléna Trubelová - Práčovňa a čistiareň DUMA

Jan 9, 2022

Obchodná zmluva REFKA s.r.o. bitúnok Mojmírovce

Dec 31, 2021

Kolektívna Zmluva 2022

Dec 31, 2021

Kúpna zmluva HSH s.r.o.

Dec 31, 2021

Zmluva o zbere preprave a skladovaní DORSA s.r.o.

Jan 1, 2022

bottom of page