top of page

Súborové havarijné poistenie motorových vozidiel - Návrh poistnej zmluvy č. 5519001989

Jun 23, 2023

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Návrh poistnej zmluvy č. 3559009386

Jun 23, 2023

Návrh poistnej zmluvy č. 1009901500

Jun 23, 2023

Zmluva o úrazovom poistení osôb prepravovaných motorovými vozidlami Návrh poistnej zmluvy č. 0999000421

Jun 23, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Štefan Čičo

Jun 17, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - ARS štúdio - štúdio umenia o. z.

Jun 15, 2023

Zmluva o organizácii certifikovanej skúšky v rámci diplomu DELF scolaire Al, A2, B1 a B2 - Francúzsky inštitút na Slovensku a Odd. pre spoluprácu a kultúrnu činnost' na Slovensku

Jun 14, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Tatiana Majorovičová

Jun 8, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - SMER - SD

Jun 5, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Ing. Mária Rakovská

May 24, 2023

Dodatok č. 1 ku zmluve o nájme nehnuteľností - Mgr. Eva Stümpelová zo dňa 29.09.2022

May 11, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Asociácia agrárnych a environmentálnych právnikov

May 9, 2023

Darovacia zmluva - DHL Logistics spol. s.r.o.

Apr 28, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Bc. Pilková Marta

Apr 26, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Ing. Barbora Bálešová

Apr 20, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Mgr. Oľga Hudecová

Apr 15, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - SMER - SD

Apr 3, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Národné kariérne centrum SK

Mar 28, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - J & L s.r.o. Lukáš Rehoř

Mar 16, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Edita Modzgová

Mar 10, 2023

Zmluva o poskytovaní právnych služieb - JUDr. Juraj Gajdoš

Mar 6, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Samuel Dzurjovčin

Feb 18, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme - Klub vodných športov BARAKUDA

Feb 17, 2023

Zmluva o spolupráci - Střední škola společného stravování Ostrava-Hrabůvka

Feb 15, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Mgr. Zlata Maniačková

Feb 9, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme - Mgr. Martin Vašš

Feb 8, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Slovenský poľovnícky zväz

Jan 17, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského

Jan 13, 2023

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly, SMER - SD

Dec 12, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme Miestny futbalový klub – Dynamax Alekšince

Dec 12, 2022

Zmluva o nájme nebytových priestorov www.scio.sk s.r.o.

Dec 5, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - J & L s.r.o. Lukáš Rehoř

Dec 4, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme - A.C.T. NITRA s.r.o.

Dec 2, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

Nov 23, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - SPŠ strojnícka a elektrotechnická

Oct 27, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - SPŠ strojnícka a elektrotechnická

Oct 27, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme - Združenie športových klubov UKF v Nitre

Oct 26, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme - Mgr. Martin Spišák

Oct 26, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme - HOPI športová akadémia

Oct 25, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly, SMER - SD

Oct 20, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Univerzita Konštantína Filozofa

Oct 19, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Odborová základná organizácia pri POZ Bratislava

Oct 5, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Mgr. Jaroslav Maček

Oct 4, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Okresné stavebné bytové družstvo

Oct 3, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - SPU v Nitre Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Sep 30, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - SPU v Nitre Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Sep 30, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Športový klub MG

Sep 30, 2022

Zmluva o nájme nehnuteľností - Mgr. Eva Stümpelová

Sep 29, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly, SMER - SD

Sep 26, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Súkromné konzervatórium

Sep 23, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - J & L s. r. o. Lukáš Rehor

Sep 9, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Ing. Žigmund Tóth

Sep 8, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - COOLnicka, s. r. o.

Sep 8, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Ing. Oľga Baláková

Sep 5, 2022

Dohoda o obsluhe plynových kotolní - iPower s.r.o.

Sep 2, 2022

Zmluva o nájme nehnuteľností - Bc. Andrej Hudec

Sep 2, 2022

Zmluva o nájme nehnuteľností - Mgr. Adriana Hegedüšová

Sep 2, 2022

Zmluva o nájme nehnuteľností - Bc. Tomáš Krajňák

Sep 2, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Ing. Vladimír Sedmák

Aug 19, 2022

Zmluva na stanovenie zásad a podmienok pre zabezpečenie výberu a prípravy športovo-talentovanej mládeže v Národnom stolnotenisovom centre mládeže

Aug 18, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly, SMER - SD

Jul 1, 2022

Zmluva o nájme nehnuteľností Slovenská volejbalová federácia, Bratislava

Jun 30, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - PRO Zobor SPU

Jun 24, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Štefan Čičo

Jun 15, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - J&L s.r.o. Lukáš Rehor

Jun 15, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Mária Tomascheková

Jun 15, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Gašparovičová

Jun 8, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Mgr. Viola Martonová

Jun 2, 2022

Zmluva o spolupráci - Katolícka univerzita v Ružomberku

May 31, 2022

Zmluva o dielo hotline štandard - Alto Slovakia. spol. s.r.o.

May 30, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - ZŠ Nábrežie mládeže

May 30, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Zuzana Pileková

May 23, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Súkromná umelecká škola

May 19, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Ivana Chňapková

May 19, 2022

Zmluva o nájme nehnuteľnosti - Športový kIub pri Športovom osemročnom gymnáziu Nitra, Slančíkovej 2

May 18, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - p. Reťkovský

May 9, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - tr. prof. Bruník, Kunová

Apr 27, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly - Mgr. Jaroslav Maček

Apr 25, 2022

Dodatok č. 1 k zmluve o bežnom účte č. SK94 8180 0000 0070 0030 8648 - Štátna pokladnica

Apr 25, 2022

Dodatok č. 1 k zmluve o bežnom účte č. SK72 8180 0000 0070 0030 8656 - Štátna pokladnica

Apr 25, 2022

Dodatok č. 1 k zmluve o bežnom účte č. SK69 8180 0000 0070 0030 8613 - Štátna pokladnica

Apr 25, 2022

Dodatok č. 1 k zmluve o bežnom účte č. SK06 8180 0000 0070 0030 8680 - Štátna pokladnica

Apr 25, 2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Spoločenskej haly, SMER - SD

Apr 11, 2022

Dodávateľsko-odberateľská zmluva NEBEX s.r.o.

Mar 7, 2022

Dohoda o podmienkach poskytnutia
laboratórnych analýz, meraní a odborných expertíz za úhradu - RÚVZ

Mar 2, 2022

Zmluva o organizácii certifikovanej skúšky v rámci diplomu DELF scolaire Al, A2, B1 a B2 - Francúzsky inštitút na Slovensku a Odd. pre spoluprácu a kultúrnu činnost' na Slovensku

Feb 8, 2022

Rámcová zmluva Ing. Silvia Šimoneková - KANCEX

Feb 7, 2022

Dodávateľsko-odberateľská zmluva - Foodservice Nitra s.r.o.

Jan 31, 2022

Kúpna zmluva - Mirkom Plus s.r.o.

Jan 31, 2022

Obchodná zmluva - Žaneta Krascsenicsová - SAMI

Jan 31, 2022

Rámcové podmienky rozvozu - Metro Cash & Carry SR s.r.o.

Jan 31, 2022

Kúpna zmluva - Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.

Jan 27, 2022

Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí služby - CZ CZ Nitra s.r.o.

Jan 27, 2022

Zmluva o nájme nebytových priestorov www.scio.sk s.r.o.

Jan 24, 2022

Zmluva na pranie prádla Magdaléna Trubelová - Práčovňa a čistiareň DUMA

Jan 10, 2022

Obchodná zmluva REFKA s.r.o. bitúnok Mojmírovce

Jan 1, 2022

Kolektívna Zmluva 2022

Jan 1, 2022

Kúpna zmluva HSH s.r.o.

Jan 1, 2022

Zmluva o zbere preprave a skladovaní DORSA s.r.o.

Jan 1, 2022

bottom of page