top of page
logo-HA-500.png
O nás
Štúdium
Pre záujemcov o štúdium
Súťaže

GASTROFESTIVAL NITRA

Gfestlogo_edited_edited.png

Medzinárodný gastronomický festival Gastrofestival Nitra Slovakia organizuje Hotelová akadémia Nitra každoročne od roku 2009.

Cieľom festivalu, ktorého sa zúčastňujú žiaci zo škôl hotelového typu z Maďarska, Českej republiky, Slovenskej republiky, Francúzska, Belgicka, Talianska a Chorvátska, nie je len porovnať nadobudnuté praktické zručnosti žiakov pri príprave jedál, pri zhotovení slávnostnej tabule na vopred zadanú tému a pri obsluhe V.I.P. hostí predpísaným spôsobom, ale aj rozvíjať a upevňovať jazykové kompetencie žiakov a kultúrne tradície.

Praktické zručnosti žiakov pri príprave jedál, pri zhotovení slávnostnej tabule a pri obsluhe V.I.P hostí – tzv. živú prácu každoročne hodnotí odborná komisia, zložená z popredných členov Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov a odborníkov z radov hotelierov.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutočňuje po ukončení súťaže na slávnostnej recepcii, za prítomnosti popredných predstaviteľov NSK, pracovníkov odboru školstva, predsedu RR a pozvaných hostí.

Keďže súčasťou Gastrofestivalu nie je len samotné súťaženie, našim cieľom je aj prezentovať účastníkom, žiakom a ich vyučujúcim,  krásy, kultúru a históriu Nitry a vybraných miest na Slovensku formou exkurzií.

Súčasťou Gastrofestivalu je aj Čaša vína - prezentácia národných špecialít a nápojov jednotlivých zúčastnených krajín.

Partneri projektu:

 • Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Piešťany, SK,

 • Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, CZ,

 • Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč, CZ,

 • Siófoki SZC Krúdy Gyula Szakgimnázium és Szakközépiskola, Siófok, HU,

 • Ugostiteljsko-turistička škola Stjepana Radiča Osijek, HR,

 • Collège de la Lys Comines, B,

 • Istituto di Istruzione Superiore Einstein - Nebbia, Loreto, IT.

Project partners:

 • Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Piešťany, SK,

 • Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, CZ,

 • Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč, CZ,

 • Siófoki SZC Krúdy Gyula Szakgimnázium és Szakközépiskola, Siófok, HU,

 • Ugostiteljsko-turistička škola Stjepana Radiča Osijek, HR,

 • Collège de la Lys Comines, B,

 • Istituto di Istruzione Superiore Einstein - Nebbia, Loreto, IT.

PREDCHÁDZAJÚCE ROČNÍKY

bottom of page