top of page

AKTUÁLNE INFORMÁCIE HOTELOVÁ AKADÉMIA

MOŽNOSTI UPLATNENIA SA ŠTUDENTOV
HOTELOVEJ AKADÉMIE

Gourmet Breakfast

manažér prevádzky,
vedúci úseku stravovania,
vedúci odbytového strediska,
vedúci recepcie,
recepcionár,
ekonóm, účtovník,
čašník, servírka

Travel Polaroids

animátor,
sprievodca,
delegát,
prevádzkový pracovník

Restaurant Signboard

Počas štúdia má žiak po splnení predpísaných podmienok možnosť získať výučný list v odbore hotelová akadémia a certifikáty:
 barista,
 barman nápojár s medzinárodnou platnosťou,
 z podvojného účtovníctva OMEGA.

Odbory HA
Kontakt

NAŠI PARTNERI

unnamed.png
image010.jpg

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport
v rokoch 2019 - 2021: 250 000€

farebny_erb_text_vertikalne.jpg
image002.jpg
image006.jpg
bottom of page