top of page
O nás
Štúdium
Pre záujemcov o štúdium

VYUČOVACIE PREDMETY
ŠTREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA

Športové gymnázium

 • slovenský jazyk a literatúra

 • literárny seminár

 • prvý cudzí jazyk

 • druhý cudzí jazyk

 • konverzácia v CUJ

 • fyzika

 • chémia

 • biológia

 • dejepis

 • geografia

 • občianska náuka

 • etická výchova/ náboženská výchova 

 • matematika

 • informatika

 • umenie a kultúra

 • základy športovej prípravy

 • športová príprava

 • semináre

Športový manažment

 • slovenský jazyk a literatúra

 • anglický jazyk 

 • konverzácia v anglickom jazyku 

 • etická výchova/náboženská výchova 

 • občianska náuka

 • dejepis

 • biológia

 • geografia

 • fyzika 

 • matematika 

 • športová príprava 

 • ekonomika

 • základy výživy v športe

 • základy športovej prípravy

 • športový marketing a manažment

 • základy práva v športe

 • podnikanie v športe

 • doprava a logistika

 • psychológia v športe

 • účtovníctvo

 • cvičenia manažérskych zručností 

 • aplikovaná informatika

 • cvičenia z účtovníctva

 • administratíva a korešpondencia

 • cvičenia z marketingu

 • odborná prax

Digitálne služby v športe

 • slovenský jazyk a literatúra

 • anglický jazyk

 • konverzácia v cudzom jazyku

 • etická výchova/náboženská výchova

 • občianska náuka

 • dejepis

 • fyzika

 • chémia

 • biológia

 • geografia

 • matematika

 • športová príprava

 • ekonomika

 • základy digitálnych technológií a digitálnych služieb

 • riadenie digitálnych služieb

 • digitálne služby

 • základy podnikového riadenia v digitálnom veku

 • základy bezpečnosti v digitálnom veku

 • metodika odborných prác

 • aplikovaná matematika

 • základy športovej prípravy

 • digitálna komunikácia

 • aplikovaná informatika

 • odborná prax

Informatika/Aplikovaná informatika

Kolekcia užitočných linkov pre žiakov, učiteľov, rodičov - zdrojový materiál pre prehĺbenie poznatkov o bezpečnostných rizikách online sveta (súbor k stiahnutiu vznikol ako výsledok projektu eTwinning Bezpečne za počítačom a na internete)

bottom of page