MATERIÁLNO-TECHNICKÉ VYBAVENIE A PRIESTOROVÉ PODMIENKY VYUČOVANIA

Areál školy pozostáva z viacerých budov, hlavná budova má 4 poschodia. Základné priestorové podmienky pre školský manažment, kabinety pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov, zborovňa, spoločné priestory a vyučovacie interiéry a exteriéry pre teoretické a praktické vyučovanie, ktoré spĺňajú všetky požiadavky a podmienky na realizáciu školských vzdelávacích programov. Snažíme sa neustále modernizovať.

SPOJENÁ ŠKOLA

učebňa Fyziky
učebňa Fyziky

109

press to zoom
interkaktívna práca pri tabuli
interkaktívna práca pri tabuli

press to zoom
cvičenie v chemickom laboratóriu
cvičenie v chemickom laboratóriu

press to zoom
učebňa Fyziky
učebňa Fyziky

109

press to zoom
1/12

spoločné učebne a miestnosti

 • Učebne pre teoretické vzdelávanie

 • Jazykové učebne

 • Laboratória CHEM, BIO, FYZ

 • Počítačové miestnosti

 
 
 
 

Materiálno-technické vybavenie Hotelovej akadémie
 

je v súlade s Normatívom na materiálno – technické a priestorové zabezpečenie pre študijný odbor 6323 K hotelová akadémia, ktorý stanovuje:

 

 1. základné učebné priestory a základné vybavenie učebných priestorov pre všeobecnovzdelávacie predmety (kmeňové učebne, telocvične...) a odporúčané učebné priestory a odporúčané vybavenie učebných priestorov (chemické laboratóriá, jazykové laboratóriá, matematické učebne, a multimediálne učebne).
  Vzhľadom na to, že Hotelová akadémia je organizačnou zložkou Spojenej školy, žiaci HA využívajú všetky základné a odporúčané učebné priestory a aj materiálno – technické vybavenie v rámci Spojenej školy.

   

 2. základné učebné priestory pre teoretické a praktické vyučovanie a ich materiálne a prístrojové vybavenie pre študijný odbor hotelová akadémia, ktoré vytvára predpoklady pre zabezpečenie odbornej prípravy našich žiakov. Patria sem učebne pre vyučovanie odborných predmetov teoretického vyučovania (učebne informatiky s pripojením na internet, administratívy a korešpondencie, marketingu, hotelového a gastronomického manažmentu...) a učebne pre vyučovanie odborných predmetov praktickej prípravy ( učebne na vyučovanie techniky obsluhy - stolovničky a učebne – cvičné kuchynky, na vyučovanie predmetu technológia prípravy pokrmov). Učebne sú vybavené potrebným inventárom.
  Súčasťou odporúčaného vybavenia sú aj učebne pre inštruktáž, vybavené dataprojektormi, notebookmi a internetom a učebňa pre vyučovanie predmetov praktickej prípravy – spoločenská hala a malá spoločenská hala - bar, vybavené nadštandardným inventárom – barovým pultom, výčapným zariadením, výrobníkom ľadu, kávovarom, chladničkou s vitrínou, stand–up stolmi, bufetovými vozíkmi, teplými servírovacími vozíkmi, šalátovým vozíkom, prepravným vozíkom, chafingami, fontánou na čokoládu a pod. Súčasťou materiálno – technického vybavenia sú aj sklady s požadovaným inventárom, chladiareň a šatne pre žiakov.

UČEBNE PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA

stolovanie
stolovanie

press to zoom
cvičná kuchynka
cvičná kuchynka

press to zoom
slávnostná spločenská sála
slávnostná spločenská sála

press to zoom
stolovanie
stolovanie

press to zoom
1/7

Hotelová akadémia

 • stolovničky

 • kuchynky

 • bar

 • spoločenská sála

STREDISKO PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA

výrobky studenej kuchyne
výrobky studenej kuchyne

press to zoom
školská bageta
školská bageta

denná ponuka

press to zoom
pracovisko
pracovisko

press to zoom
výrobky studenej kuchyne
výrobky studenej kuchyne

press to zoom
1/9

Stredná priemyselná škola potravinárska

 • pekáreň

 • jedáleň

 • výrobňa studených jedál a cukrárenských výrobkov

 • regeneračné centrum

ŠPORTOVISKÁ

školský bazén
školský bazén

press to zoom
veľká telocvičňa
veľká telocvičňa

press to zoom
regenerácia
regenerácia

hydromasážne vane, hydromasážny box a sauna

press to zoom
školský bazén
školský bazén

press to zoom
1/27

Stredná športová škola

 • baletné štúdio

 • veľká telocvičňa

 • bazén

 • posilňovne

 • stolnotenisová hala

 • pohybové štúdio

 • malá telocvičňa

 • tenisové kurty

 • nafukovacia hala

 • multifunkčné ihrisko

 • ihrisko na plážový volejbal

 • plánovaná výstavba športovísk

 • regeneračné centrum

INÉ PRIESTORY

školský bufet
školský bufet

press to zoom
ponuka
ponuka

čerstvé pečivo z vlastnej pekárne

press to zoom
hlavné jedlo
hlavné jedlo

školská jedáleň

press to zoom
školský bufet
školský bufet

press to zoom
1/9

Spojená škola

 • zborovňa

 • šatne

 • knižnica

 • školská jedáleň

 • bufet

 • mliečny bar