DOKUMENTY NA STIAHNUTIE 

 
 
 
 

Oslobodenie od TSV - plnoletý žiak

Dokument na stiahnutie vo formáte .docx

Oslobodenie od TSV - zákonný zástupca

Dokument na stiahnutie vo formáte .docx

Povolenie vykonať komisionálnu skúšku

Dokument na stiahnutie vo formáte .docx

Povolenie vykonať komisionálnu skúšku - štúdium v zahraničí

Dokument na stiahnutie vo formáte .docx

Prihláška ISIC

Dokument na stiahnutie vo formáte .pdf

Prihlášky na stravovanie

Dokumenty na stiahnutie podľa škôl

Súhlas dotknutej osoby

Dokument na stiahnutie vo formáte .pdf

Zápisný lístok ubytovaného

Dokument na stiahnutie vo formáte .docx

Úprava maturitnej skúšky

Dokument na stiahnutie vo formáte .docx

Štúdium podľa IUP

Smernica a Žiadosť vo formáte .pdf

Žiadosť o štúdium v zahraničí-vzor

Dokument na stiahnutie vo formáte .docx

Žiadosť o prestup

Dokument na stiahnutie vo formáte .docx