top of page

DOKUMENTY
NA STIAHNUTIE 

spsp docs
ha docs
sport docs
gym docs

Oslobodenie od TSV - plnoletý žiak

Dokument na stiahnutie vo formáte .docx

Oslobodenie od TSV - zákonný zástupca

Dokument na stiahnutie vo formáte .docx

Povolenie vykonať komisionálnu skúšku

Dokument na stiahnutie vo formáte .docx

Povolenie vykonať komisionálnu skúšku - štúdium v zahraničí

Dokument na stiahnutie vo formáte .docx

Prihláška ISIC

Dokument na stiahnutie vo formáte .pdf

Úprava maturitnej skúšky

Dokument na stiahnutie vo formáte .docx

Štúdium podľa IUP

Smernica a Žiadosť vo formáte .pdf

Žiadosť o štúdium v zahraničí-vzor

Dokument na stiahnutie vo formáte .docx

Žiadosť o prestup

Dokument na stiahnutie vo formáte .docx

Žiadosť o uvoľnenie žiaka z vyučovania

Dokument na stiahnutie vo formáte .docx

Žiadosť o vydanie duplikátu maturitného vysvedčenia

Dokument na stiahnutie vo formáte .docx

Žiadosť o vydanie duplikátu ročníkového vysvedčenia

Dokument na stiahnutie vo formáte .docx

Kontakt
bottom of page