DOKUMENTY NA STIAHNUTIE 

 
 
 
 

Oslobodenie od TSV - plnoletý žiak

Dokument na stiahnutie vo formáte .docx

Oslobodenie od TSV - zákonný zástupca

Dokument na stiahnutie vo formáte .docx

Povolenie vykonať komisionálnu skúšku

Dokument na stiahnutie vo formáte .docx

Povolenie vykonať komisionálnu skúšku - štúdium v zahraničí

Dokument na stiahnutie vo formáte .docx

Prihláška ISIC

Dokument na stiahnutie vo formáte .pdf

Súhlas dotknutej osoby

Dokument na stiahnutie vo formáte .pdf

Zápisný lístok stravníka

Dokument na stiahnutie vo formáte .docx

Zápisný lístok ubytovaného

Dokument na stiahnutie vo formáte .docx

Úprava maturitnej skúšky

Dokument na stiahnutie vo formáte .docx

Štúdium podľa IUP

Dokument na stiahnutie vo formáte .docx

Žiadosť o štúdium v zahraničí-vzor

Dokument na stiahnutie vo formáte .docx

Žiadosť o prestup

Dokument na stiahnutie vo formáte .docx