top of page

TRIEDY  | HOTELOVÁ AKADÉMIA

TRIEDA:

I. A HA

POČET

ŽIAKOV:

28

TRIEDNY PROFESOR:

Mgr. Beáta Urdová

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

hotelová akadémia

UČEBŇA:

324

TRIEDA:

I. B HA

POČET

ŽIAKOV:

28

TRIEDNY PROFESOR:

Mgr. Nina Hasprová

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

hotelová akadémia

UČEBŇA:

323

TRIEDA:

I. C HA

POČET

ŽIAKOV:

28

TRIEDNY PROFESOR:

Ing. Janka Kalincová

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

hotelová akadémia

UČEBŇA:

322

TRIEDA:

II. A HA

POČET

ŽIAKOV:

22

TRIEDNY PROFESOR:

PaedDr. Dana Neirurerová

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

hotelová akadémia

UČEBŇA:

306

TRIEDA:

II. B HA

POČET

ŽIAKOV:

30

TRIEDNY PROFESOR:

PaedDr. Andrea Nagyová

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

hotelová akadémia

UČEBŇA:

307

TRIEDA:

II. C HA

POČET

ŽIAKOV:

24

TRIEDNY PROFESOR:

Mgr. Zuzana Szombathová

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

hotelová akadémia

UČEBŇA:

308

TRIEDA:

III. A HA

POČET

ŽIAKOV:

26

TRIEDNY PROFESOR:

PaedDr. Zita Šubová

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

hotelová akadémia

UČEBŇA:

putovná

TRIEDA:

III. B HA

POČET

ŽIAKOV:

27

TRIEDNY PROFESOR:

Ing. Zdenka Hamadová

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

hotelová akadémia

UČEBŇA:

putovná

TRIEDA:

III. C HA

POČET

ŽIAKOV:

29

TRIEDNY PROFESOR:

Mgr. Anna Pivarčiová

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

hotelová akadémia

UČEBŇA:

putovná

TRIEDA:

IV. A HA

POČET

ŽIAKOV:

30

TRIEDNY PROFESOR:

Ing. Mária Červeňanská

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

hotelová akadémia

UČEBŇA:

417

TRIEDA:

IV. B HA

POČET

ŽIAKOV:

29

TRIEDNY PROFESOR:

Mgr. Michal Bilic, PhD.

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

hotelová akadémia

UČEBŇA:

418

TRIEDA:

IV. C HA

POČET

ŽIAKOV:

29

TRIEDNY PROFESOR:

Ing. Mária Gajdošová

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

hotelová akadémia

UČEBŇA:

419

TRIEDA:

V. A HA

POČET

ŽIAKOV:

27

TRIEDNY PROFESOR:

Mgr. Ľubica Bubáková

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

hotelová akadémia

UČEBŇA:

403

TRIEDA:

V. B HA

POČET

ŽIAKOV:

27

TRIEDNY PROFESOR:

Ing. Barbara Ligačová

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

hotelová akadémia

UČEBŇA:

404

TRIEDA:

V. C HA

POČET

ŽIAKOV:

28

TRIEDNY PROFESOR:

Mgr. Gabriela Woznicová

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

hotelová akadémia

UČEBŇA:

405

triedyHA
logo-HA-500.png
O nás
Štúdium
Pre záujemcov o štúdium
Súťaže
bottom of page