top of page

VNÚTORNÉ PREDPISY

Zriaďovacia listina

Kolektívna zmluva 2024

Školský poriadok 2023

Pracovný poriadok

Etický kódex učiteľa

Organizačný poriadok

Prevádzkový poriadok

bottom of page