top of page
O nás
Štúdium
Pre záujemcov o štúdium

TRIEDY | GYMNÁZIUM

TRIEDA:

I. F GYM

POČET

ŽIAKOV:

20

TRIEDNY PROFESOR:

Mgr. Štefan Bruník

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

gymnázium - bilingválne štúdium

UČEBŇA:

213B

TRIEDA:

II. F GYM

POČET

ŽIAKOV:

18

TRIEDNY PROFESOR:

Mgr. Anna Báreková

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

gymnázium - bilingválne štúdium

UČEBŇA:

35

TRIEDA:

III. F GYM

POČET

ŽIAKOV:

17

TRIEDNY PROFESOR:

Mgr. Jana Kilianová

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

gymnázium - bilingválne štúdium

UČEBŇA:

34

TRIEDA:

KVINTA B GYM

POČET

ŽIAKOV:

12

TRIEDNY PROFESOR:

Ing. Anton Lahučký

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

gymnázium FRJ

UČEBŇA:

38

TRIEDA:

OKTÁVA B GYM

POČET

ŽIAKOV:

19

TRIEDNY PROFESOR:

Mgr. Marína Babjaková, PhD.

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

gymnázium FRJ

UČEBŇA:

407

TRIEDA:

SEPTIMA B GYM

POČET

ŽIAKOV:

33

TRIEDNY PROFESOR:

Mgr. Jana Bohátová

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

gymnázium FRJ

UČEBŇA:

36

TRIEDA:

SEXTA B GYM

POČET

ŽIAKOV:

20

TRIEDNY PROFESOR:

Mgr. Natália Lužáková

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

gymnázium FRJ

UČEBŇA:

37

bottom of page