top of page

DANKE, ANKE!

Týmto krátkym, ale veľmi výstižným výrokom, ktorému určite všetci porozumejú, chcem v mene Predmetovej komisie NEJ vyjadriť poďakovanie našej študentke Anke Gušičovej z V.A HA, ktorá našu školu veľmi úspešne reprezentovala počas celých piatich rokov svojho štúdia na olympiádach z nemeckého jazyka.


Prajeme Anke úspešné zvládnutie maturitných skúšok, v ďalšom živote veľa zdravia, šťastia, úspechov a optimizmu.


Anku som poprosila o niekoľko viet súvisiacich s jej vzťahom k nemčine a ceste k úspechom.


Mgr. A. Balážiková

Nemecký jazyk ma sprevádza v podstate celý život. Moji rodičia a taktiež moja staršia sestra hovoria po nemecky a všetci tento jazyk vo svojom živote aktívne používame. Vďaka tomu sa tento jazyk, často aj nevedomky, stále učím. Rodičia mi už od malička kupovali takmer všetko v nemčine - knihy, časopisy, hračky a aj televízne programy sme sledovali prevažne v nemčine.
Už v materskej škole som po nemecky rozumela, dokázala som v nej aj komunikovať.
Na základnej škole som nemčinu nemala, takže som sa ju aktívne neučila, skôr som sa venovala angličtine, chodila som aj na anglické olympiády.
Na strednej škole mi bolo umožnené, vybrať si nemčinu ako druhý cudzí jazyk a konečne som sa mohla zúčastniť aj na olympiádach z môjho najobľúbenejšieho jazyka. V prvom ročníku som postúpila tiež až do celoslovenského kola, pred ktorým som bola spolu s ostatnými súťažiacimi pozvaná aj na sústredenie v Bratislave. Obsadila som vtedy 5. miesto, ale aj tak sa mi podarilo vyhrať štipendium v Nemecku, kde som strávila s niekoľkými ďalšími súťažiacimi zo Slovenska tri nezabudnuteľné týždne - dva z toho návštevou gymnázia vo veľmi peknom nemeckom mestečku a jeden celý týždeň sme boli v Berlíne.
Tento trojtýždňový zážitok moju nemčinu veľmi obohatil a zároveň to bola akási iskra, ktorá vo mne prebudila ambície, vyhrať všetky olympiády v nemeckom jazyku.
Teraz v piatom, poslednom ročníku sa mi podarilo vyhrať všetky kolá, vrátane celoslovenského, čím som môj osobný cieľ na tejto škole dosiahla.
Všetkým študentom našej školy prajem úspešný záver školského roka a príjemné prázdniny! Vielen Dank, Anka Gušičová

229 views

Related Posts

See All

Comentários


bottom of page