top of page

Biela pastelka 2022

Dňa 22.9. 2022 sa v našej škole konala charitatívna zbierka Biela pastelka. Pod vedením koordinátorky Mgr. Bérešovej zbierali žiaci IV.B - HA Ladislav Tamašek a Adam Papšo dobrovoľné príspevky. Zbierka prebiehala vo vestibule školy, ako aj v učebniach, na chodbách, v školskej jedálni a tiež na školskom internáte. Teší nás, že aj v tejto zložitej situácii sa našli mnohí, pre ktorých pomoc iným nie je ľahostajná, pretože výnos z tejto zbierky slúži na dofinancovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Tento rok sa vyzbieralo 150,43 eur. Chceme sa všetkým za ich finančnú podporu srdečne poďakovať. Zároveň chceme vyjadriť nádej, že aj v budúcnosti budeme myslieť na tých menej šťastných.


Autor textu: Adam Papšo

Foto: Ladislav Tamašek, Andrea Rothbauerová93 views

Related Posts

See All

Comments


bottom of page