top of page

Olympiáda vo francúzskom jazyku

Dňa 3.12.2021 sa na Spojenej škole, Slančíkovej 2 v Nitre uskutočnilo školské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku. Do súťaže sa zapojilo spolu deväť žiakov francúzskych tried gymnázia v dvoch kategóriách – 1C a 2C. Olympiáda pozostávala z dvoch častí. Z písomnej, ktorá sa konala dňa 3.12.2021 od 8:00 v priestoroch Spojenej školy, Slančíkovej 2. Žiakom, ktorí sa nemohli zúčastniť testu osobne, sme umožnili absolvovať test cez platformu EduPage v rovnakom čase. Testy boli vytvorené podľa pokynov IUVENTY.

Po vyhodnotení písomnej časti postúpili na ústnu časť olympiády všetci deviati žiaci. Ústna časť sa uskutočnila dňa 6.12.2021 v online priestore, nakoľko nepriaznivá epidemiologická situácia neumožnila priebeh tejto časti skúšky prezenčnou formou v priestoroch Spojenej školy. Žiaci mali možnosť preukázať rozsah svojich jazykových zručností pri tvorbe situačných dialógov, pri kategórii 2C v diskusii na jednu z tém ústnej skúšky. Skúšobná komisia sa skladala z troch členov – Mgr. Adlerová, Mgr. Bubáková, Mgr. Nocquet.

V kategórii 1C sa víťazkou stala po zisku 81,5 boda stala Clara Lužáková, ktorá zároveň postupuje do krajského kola spolu s Emmou Kuklovou a Hanou Kopáčovou z druhého a tretieho miesta (všetky z Kvarty B). V kategórii 2C sa po zisku 95 bodov stala Alena Lenďáková, takisto spolu s Lenkou Križanovou a Alexom Bečicom (žiaci Oktávy B) postupujú vo svojej kategórii do krajského kola.


Víťazom srdečne gratulujeme a všetkým veľmi pekne ďakujeme za účasť.


Mgr.Linda Adlerová - organizátor školského kola

vysledkova_listina
.pdf
Download PDF • 135KB121 views

Related Posts

See All

Comentarios


bottom of page