top of page

DEŇ NARCISOV – 20. apríl 2023

Tento deň sa uskutočnila na Slovensku celonárodná zbierka združenia Ligy proti rakovine. Naša škola sa už tradične ako po minulé roky zúčastnila pri jej organizácii.

Do akcie sa zapojilo 30 študentov z II.A (SPŠP), III.A (SPŠP), II.A (HA), II.B(HA), III.B (HA), III.C(HA), II.F(GYM), sexty A a septimy. Študenti sa svojej úlohy zhostili veľmi zodpovedne a dokázali spoločne na pôde školy ako aj v uliciach Nitry vyzbierať od dobrovoľníkov veľmi peknú finančnú čiastku

3 220, 20 EUR

Zbierka sa uskutočnila v priestoroch školy; v nákupných centrách N-Centro a Max Nitra; pred predajňou Lidl; pred poliklinikami na Chrenovej; pri vstupe do Lipy a na Agrokomplex.

Veľmi pekne ďakujeme všetkým zamestnancom školy, študentom a tiež aj občanom v uliciach Nitry za vašu solidaritu ako aj finančné príspevky, ktoré budú využité na liečbu onkologických pacientov.
189 views

Related Posts

See All

Comments


bottom of page