top of page

Challenge Labs 2021 – Slovakia

V dňoch 23. - 30. 11. 2021 sa žiaci HA zúčastnili súťažného podujatia mladých inovátorov Challenge Labs 2021 – Slovakia, organizovaného inštitúciou Slovak Business Agency pod záštitou Ministerstva hospodárs odborníkmi z odvetvia a naučili sa inovatívne metódy, ako je dizajn služieb a dizajnové myslenie. Skutočné výzvy agropotravinárskeho priemyslu vyriešili vytvorením a otestovaním prototypu svojho nápadu. Podujatia sa zúčastnilo 7 súťažných tímov, ( z toho 1 tím zo strednej školy, 1 tím z vysokej školy a 5 tímov tvorili reálne fungujúce spoločnosti). Každému tímu bol pridelení mentor priamo z praxe.

V rámci finále súťažné tímy odprezentovali svoje nápady, inovatívne riešenia v agrifood biznise a odpovedali na otázky členov poroty. Hotelovú akadémiu reprezentoval tím žiakov zo IV.A triedy v zložení: Lucia Boldišová, Viktória Barthalosová, Vanesa Boháčová, Vanesa Kováčová, Samuel Koprda a Klára Jamrichová. Našim mentorom bol Mgr. Vincent Andraško, riaditeľ hotela Hviezda Dudince a jeden z prvých absolventov Hotelovej akadémie v Nitre. Celý projekt v rámci školy manažovala Mgr. Nikoleta Mráziková a cennými radami a skúsenosťami prispeli PaedDr. Jozefína Bullová a Ing. Naďa Spasičová.

Naši študenti prišli z riešením inovatívneho a lacného sieťovania lokálnych producentov potravín s gastroprevádzkami s využitím moderných digitálnych technológií a príbehu. Umiestnili sa na 1. mieste. Na 2. mieste sa umiestnil tím z Velesfarming, ktorý prezentoval nápad vertikálnych záhrad a 3. miesto obsadil tím doktorandov zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, ktorý predstavil inovatívne riešenie využitia odpadu z praženia kávy na výrobu kofeínových nápojov.

Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy všetkým študentom, mentorovi aj vyučujúcim.


Ing. Oľga Baláková

zástupkyňa riaditeľa34 views

Related Posts

See All

Comments


bottom of page