top of page

Atelier théâtre – Divadelný ateliér

Atelier théâtre – Divadelný ateliér, 21.4.2022


Vo štvrtok 21.4.2022 sa študenti bilingválnej sekcie zúčastnili zaujímavého podujatia. Na pôde našej školy sme privítali Guillauma a Aurélie, francúzskych hercov z THEATRAbratislava, ktorá organizuje divadelné workshopy pre študentov so zameraním na prehĺbenie komunikačných a vyjadrovacích kompetencií vo francúzskom jazyku. Ciele aktivít sú posilnenie sebadôvery, ľahšie hovoriť na verejnosti, spontánnosť prejavu a súdržnosť skupiny. Guillaume a Aurélie viedli dva divadelné ateliéry v triedach I.F a II.F a podľa slov študentov to bolo veľmi zábavné a zaujímavé.


Spätná väzba od žiakov:

Nela Kupcová, I.F - Dnes sa študenti z triedy I.F zúčastnili francúzskeho divadelného ateliéru. Dobre sa zabavili a niečo nové sa aj naučili. Hrali rôzne hry zamerané na prácu s intonáciou, gestami a priestorovou orientáciou, spolu s Guillaumom a p. prof. Natáliou Lužákovou. Naučili sa aj nové slová, ako lepšie pracovať s textom, alebo ako zrýchliť svoje reflexy.


Tamara Rákoczyová, II.F - bolo to veľmi zaujímavé. Prišla medzi nás Aurélie a robili sme spolu aj s p. prof. Irynou Nocquet rôzne aktivity. Najskôr sme hovorili svoje mená, spravili k tomu nejaký pohyb a navzájom sme sa opakovali. Potom sme sa prechádzali po triede a vždy nám povedala, aký pohyb máme urobiť. Ukončili sme to tým, že nám rozdala papieriky, na ktorých boli časti básne Liberté. Všetci sme sa museli naučiť svoju časť a predviesť ostatným s pridaním rôznych emócií a hraním takého malého divadla. Celé to bolo založené na tom, ako vieme zahrať rôzne situácie, emócie. Naozaj sme si to všetci užili podľa mňa.


53 views

Related Posts

See All