top of page
logo-HA-500.png
O nás
Štúdium
Pre záujemcov o štúdium
Súťaže

PRACOVISKÁ ODBORNÉHO VÝCVIKU HOTELOVEJ AKADÉMIE

Pre kvalifikované vykonávanie povolania a dobré uplatnenie sa žiaci zúčastňujú odborného výcviku. Počas školského roka žiaci pravidelne praxujú na škole:

 

v školskej jedálni - obsluha, prevádzka jedálne

v oblasti technológie prípravy pokrmov - varenie na školskej recepcii

v školskej hale - prípravné práce na spoločenské podujatia

v mliečnom bare - výrobné a odbytové stredisko,

v školskom bufete

v cukrárenskej prevádzke - výroba zákuskov

v studenej kuchyni - príprava obložených chlebíkov a bagiet.

Ďalší súvislý odborný výcvik v rozsahu 5 týždňov počas školského roka a 3 týždne počas letných prázdnin je vykonávaný na Slovensku vo vybraných hotelových a reštauračných zariadeniach alebo v zahraničí.

Miesta odborného výcviku v zahraničí sú:

  • Švajčiarsko, v spolupráci so Slovensko-švajčiarskym inštitútom pre ďalšie vzdelanie v cestovnom ruchu,

  • Cyprus,

  • Maďarsko,

  • Chorvátsko,

  • Taliansko,

  • Francúzsko,

  • Nemecko,

  • Rakúsko,

  • Česká republika.

Spomienky na odborný výcvik vo Švajčiarsku (10.12.2017 – 9.4.2018)

Po úspešných pohovoroch sme mali ako tretiaci možnosť absolvovať odbornú stáž vo Švajčiarsku. Štyri mesiace v zahraničí nám priniesli veľa zážitkov. Stali sme sa samostatnými a spoznali sme veľa nových podnetných ľudí.

Strávili sme tu vianočné aj veľkonočné sviatky a spoznali tradície. Spočiatku sme mali strach, ako to všetko zvládneme, ale po jeho prekonaní sa obrátilo všetko na dobré a ani sa nám nechcelo ísť domov.

Naučili sme sa zvládať stres a pracovať vždy s čistou hlavou. Prax vo Švajčiarsku prispela k výraznému zlepšeniu našich jazykových znalostí. Nemčinu sme si veľmi obľúbili, aj Švajčiarsko ako krajina s prekrásnou prírodou, tradíciami a kuchyňou nám prirástla k srdcu.

Prax hodnotíme veľmi pozitívne a určite by sme sa tam všetci chceli vrátiť.


Majka, Dominika, Jakub, Matúš z III.C HA

V rámci odborného výcviku študenti spolu s učiteľmi odborných predmetov zabezpečujú na pôde školy alebo aj mimo nej tieto gastronomické podujatia:​