top of page
logo-HA-500.png
O nás
Štúdium
Pre záujemcov o štúdium
Súťaže

PRACOVISKÁ ODBORNÉHO VÝCVIKU HOTELOVEJ AKADÉMIE

Pre kvalifikované vykonávanie povolania a dobré uplatnenie sa žiaci zúčastňujú odborného výcviku. Počas školského roka žiaci pravidelne praxujú na škole:

 

v školskej jedálni - obsluha, prevádzka jedálne

v oblasti technológie prípravy pokrmov - varenie na školskej recepcii

v školskej hale - prípravné práce na spoločenské podujatia

v mliečnom bare - výrobné a odbytové stredisko,

v školskom bufete

v cukrárenskej prevádzke - výroba zákuskov

v studenej kuchyni - príprava obložených chlebíkov a bagiet.

Ďalší súvislý odborný výcvik v rozsahu 5 týždňov počas školského roka a 3 týždne počas letných prázdnin je vykonávaný na Slovensku vo vybraných hotelových a reštauračných zariadeniach alebo v zahraničí.

Miesta odborného výcviku v zahraničí sú:

  • Švajčiarsko, v spolupráci so Slovensko-švajčiarskym inštitútom pre ďalšie vzdelanie v cestovnom ruchu,

  • Cyprus,

  • Maďarsko,

  • Chorvátsko,

  • Taliansko,

  • Francúzsko,

  • Nemecko,

  • Rakúsko,

  • Česká republika.

Spomienky na odborný výcvik vo Švajčiarsku (10.12.2017 – 9.4.2018)

Po úspešných pohovoroch sme mali ako tretiaci možnosť absolvovať odbornú stáž vo Švajčiarsku. Štyri mesiace v zahraničí nám priniesli veľa zážitkov. Stali sme sa samostatnými a spoznali sme veľa nových podnetných ľudí.

Strávili sme tu vianočné aj veľkonočné sviatky a spoznali tradície. Spočiatku sme mali strach, ako to všetko zvládneme, ale po jeho prekonaní sa obrátilo všetko na dobré a ani sa nám nechcelo ísť domov.

Naučili sme sa zvládať stres a pracovať vždy s čistou hlavou. Prax vo Švajčiarsku prispela k výraznému zlepšeniu našich jazykových znalostí. Nemčinu sme si veľmi obľúbili, aj Švajčiarsko ako krajina s prekrásnou prírodou, tradíciami a kuchyňou nám prirástla k srdcu.

Prax hodnotíme veľmi pozitívne a určite by sme sa tam všetci chceli vrátiť.


Majka, Dominika, Jakub, Matúš z III.C HA

V rámci odborného výcviku študenti spolu s učiteľmi odborných predmetov zabezpečujú na pôde školy alebo aj mimo nej tieto gastronomické podujatia:​

CERTIFIKÁTY

Image by Stanislav Ivanitskiy

Barman

Barmanské kurzy majú na Hotelovej akadémii najdlhšiu tradíciu, do roku 2013 sa konali pod záštitou Slovenskej barmanskej asociácie

Cappuccino

Barista

Hostia v reštauráciách či kaviarňach sú čoraz náročnejší a vyžadujú kvalitnú kávu a preto je odborné vzdelávanie v tejto oblasti nutnosťou.

Paying Customer

Účtovník

Súčasťou vyučovania predmetov Aplikovaná informatika a Účtovníctvo je aplikačný program Omega - podvojné účtovníctvo.

Barmanský kurz

Hotelová akadémia umožňuje žiakom už počas štúdia - v priestoroch školy rozvíjať aj praktické zručnosti v miešaní nápojov – formou barmanských kurzov, v príprave kávy - formou baristických kurzov a tiež zručnosti potrebné pri podvojnom účtovaní.

Barmanské kurzy majú na Hotelovej akadémii najdlhšiu tradíciu, do roku 2013 sa konali pod záštitou Slovenskej barmanskej asociácie, pod vedením jej prezidenta p. Jozefa Rotha. Od roku 2014  spolupracujeme so Školou barmana z Banskej Bystrice, pod vedením p. Martina Januru.

Škola barmana prináša okrem Barmanských kurzov LEVEL 1 aj novinky v podobe edukačných seminárov a workshopov pre študentov, taktiež organizuje jedno a dvoj - dňové Flair tréningy.

Súčasťou spolupráce Školy barmana je aj ďalšia podpora aktivít našej školy ako napr. Deň otvorených dverí či motivačné prednášky a taktiež príprava študentov na súťaže.

Barmanské kurzy sú pripravované ako aj pre začiatočníkov, tak aj pre mierne pokročilých barmanov. Študenti sa naučia potrebné praktické a teoretické znalosti, zručnosti z barového prostredia, pojmy z barmanskej terminológie a z tovaroznalectva.

Veľmi žiadaná a prestížna súčasť barmanského remesla je Flair. Pod vedením  najskúsenejších Flair barmanov na Slovensku sa postupnými lekciami a pravidelnými tréningami študenti postupne zlepšujú a zdokonaľujú.

Formou workshopow a prednášok prispievame k vývoju každého študenta, ktorý počas štúdia na strednej odbornej škole so zameraním na gastronómiu chce do profesionálneho života vstúpiť s čo najkomplexnejšími vedomosťami a zručnosťami.

Kurzy prebiehajú za mobilnými barmi, ktoré slúžia ako dokonalá simulácia reálneho baru.

Po úspešnom absolvovaní dostane každý študent Certifikát Školy Barmana v anglickom jazyku.

Baristický kurz

Hostia v reštauráciách či kaviarňach sú čoraz náročnejší a vyžadujú kvalitnú kávu a preto je odborné vzdelávanie v tejto oblasti nutnosťou. Od roku 2015 – opäť priamo v priestoroch našej školy majú študenti možnosť získať rozšírené vedomosti a zručnosti z baristiky na baristickom kurze, ktorý je medzi študentmi obľúbený a vyhľadávaný. Škola spolupracuje so skúseným lektorom, profesionálnym baristom p. Stanislavom Cibuľom z banskobystrickej Školy baristu.

Žiaci získajú poznatky o histórii kávy, skladovaní, druhoch, spoznajú najväčších producentov, naučia sa odborne pomenovať a správne použiť inventár k príprave kávy. Veľkým prínosom je praktická príprava kávy za profesionálnym kávovarom, kde sa naučia hlavne správne pripraviť niekoľko druhov káv. Študenti získajú zručnosť v napeňovaní mlieka a naučia sa základy latte artu.

Nemenej dôležitou súčasťou kurzu je údržba a čistenie kávovaru, pretože práve jeho čistota má vplyv na chuť kávy. Kurz trvá 3 dni, končí skúškou vo forme vedomostného testu a praktickej prípravy kávy. Úspešní absolventi získajú Certifikát Barista - Junior.

Účtovnícky kurz

Súčasťou vyučovania predmetov Aplikovaná informatika a Účtovníctvo je aplikačný program Omega - podvojné účtovníctvo.

 

V spolupráci s autorom programu, firmou KROS, a.s. Žilina, úspešní absolventi majú možnosť získať študentský certifikát.

 

Certifikát získajú študenti, ktorí dosiahli veľmi dobré študijné výsledky z predmetu Účtovníctvo a z Praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky, z časti účtovníctvo. Od roku 2013, za obdobie spolupráce s firmou KROS, a.s., získalo certifikát každý rok približne 55-65% absolventov.

Cerifikáty
barmani
baristi
uctovnici
bottom of page