top of page
O nás
Štúdium
Pre záujemcov o štúdium

ŠK ŠOG NITRA

Športový klub ŠK ŠOG Nitra patrí k najväčším a zároveň najúspešnejším mládežníckym športovým klubom na Slovensku. 

Vznikol v roku 1999 s cieľom všestranne napomáhať športovej činnosti študentov športového gymnázia a vytvárať im podmienky pre športovú reprezentáciu školy a Slovenskej republiky.

 

ŠK ŠOG Nitra organizuje svoju činnosť v štyroch oddieloch: oddiel atletiky, stolného tenisu, modernej gymnastiky a tenisu.

 

Pri zabezpečovaní rastu športovej výkonnosti a pri organizácii súťaží športový klub spolupracuje s vedením Spojenej školy, Slančíkovej 2, Nitra, so športovými zväzmi a so Slovenskou asociáciou športu na školách.

Poslaním klubu je zabezpečovanie prípravy a účasti športovcov na slovenských a medzinárodných súťažiach. Okrem podpory a rozvoja talentovaných športovcov vo vrcholovom športe sa kladie osobitný dôrazom na podporu ich zdravého spôsobu života.

 

Financovanie v športovom klube je založené na členských príspevkoch rodičov, na financiách získaných z projektov na Mesto Nitra, na dotáciách zo športových zväzov na športovo-talentovanú mládež, sponzorských príspevkoch a na 2%-podiele zaplatenej dane.

Športovú činnosť študentov môžete podporiť aj Vy! Ďakujeme, že venujete 2%-podiel zaplatenej dane na činnosť nášho športového klubu i v tomto roku!  Viac informácií tu.

bottom of page