top of page
O nás
Štúdium
Pre záujemcov o štúdium

TRIEDY | STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA

TRIEDA:

I. A SŠŠ

POČET

ŽIAKOV:

19

TRIEDNY PROFESOR:

PhDr. Adriana Ostrožlíková

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

športové gymnázium

UČEBŇA:

309

TRIEDA:

I. B SŠŠ

POČET

ŽIAKOV:

20

TRIEDNY PROFESOR:

Mgr. Eva Kunová

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

športové gymnázium

UČEBŇA:

319

TRIEDA:

I. C SŠŠ

POČET

ŽIAKOV:

28

TRIEDNY PROFESOR:

PaedDr. Katarína Filipová

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

športový manažment

UČEBŇA:

320

TRIEDA:

I.D SŠŠ

POČET

ŽIAKOV:

13

TRIEDNY PROFESOR:

PaedDr. Michal Šafárik, PhD.

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

digitálne služby v športe

UČEBŇA:

40

TRIEDA:

II. A SŠŠ

POČET

ŽIAKOV:

21

TRIEDNY PROFESOR:

Mgr. Katarína Drličková

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

športové gymnázium

UČEBŇA:

putovná

TRIEDA:

II. B SŠŠ

POČET

ŽIAKOV:

17

TRIEDNY PROFESOR:

Mgr. Zuzana Demeterová

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

športové gymnázium

UČEBŇA:

putovná

TRIEDA:

II. C SŠŠ

POČET

ŽIAKOV:

24

TRIEDNY PROFESOR:

Mgr. Natália Malicherová

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

športový manažment

UČEBŇA:

putovná

TRIEDA:

II. D SŠŠ

POČET

ŽIAKOV:

9

TRIEDNY PROFESOR:

Mgr. Silvia Vilhanová

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

digitálne služby v športe

UČEBŇA:

41

TRIEDA:

III. A SŠŠ

POČET

ŽIAKOV:

25

TRIEDNY PROFESOR:

Mgr. Eva Kováčová

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

športové gymnázium

UČEBŇA:

205A

TRIEDA:

III. B SŠŠ

POČET

ŽIAKOV:

19

TRIEDNY PROFESOR:

Mgr. Veronika Prostredná

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

športové gymnázium gymnázium - šport

UČEBŇA:

01

TRIEDA:

III. C SŠŠ

POČET

ŽIAKOV:

34

TRIEDNY PROFESOR:

PaedDr. Anton Čapistrák, PhD.

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

športový manažment

UČEBŇA:

putovná

TRIEDA:

III. D SŠŠ

POČET

ŽIAKOV:

13

TRIEDNY PROFESOR:

Ing. Zuzana Miklášová

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

digitálne služby v športe

UČEBŇA:

101B

TRIEDA:

IV. A SŠŠ

POČET

ŽIAKOV:

22

TRIEDNY PROFESOR:

Mgr. Nadežda Kendrová

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

športové gymnázium

UČEBŇA:

420

TRIEDA:

IV. B SŠŠ

POČET

ŽIAKOV:

18

TRIEDNY PROFESOR:

PhDr. Jana Šimková

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

športové gymnázium

UČEBŇA:

421

TRIEDA:

IV. C SŠŠ

POČET

ŽIAKOV:

25

TRIEDNY PROFESOR:

Mgr. Eva Lukácsová

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

športový manažment

UČEBŇA:

422

TRIEDA:

KVINTA A SŠŠ

POČET

ŽIAKOV:

15

TRIEDNY PROFESOR:

PhDr. Adriana Ostrožlíková

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

gymnázium - šport

UČEBŇA:

309

TRIEDA:

OKTÁVA A SŠŠ

POČET

ŽIAKOV:

19

TRIEDNY PROFESOR:

Mgr. Mária Blahová

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

gymnázium - šport

UČEBŇA:

419

TRIEDA:

SEXTA A SŠŠ

POČET

ŽIAKOV:

17

TRIEDNY PROFESOR:

PaedDr. Mária Hőriková

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

gymnázium - šport

UČEBŇA:

39

bottom of page