top of page
O nás
Štúdium
Pre záujemcov o štúdium

TRIEDY | STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA

TRIEDA:

I. A SŠŠ

POČET

ŽIAKOV:

26

TRIEDNY PROFESOR:

Mgr. Nadežda Kendrová

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

športové gymnázium

UČEBŇA:

320

TRIEDA:

I. B SŠŠ

POČET

ŽIAKOV:

21

TRIEDNY PROFESOR:

Mgr. Eva Stümpelová

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

športové gymnázium

UČEBŇA:

319

TRIEDA:

I. C SŠŠ

POČET

ŽIAKOV:

34

TRIEDNY PROFESOR:

Ing. Filip Guniš

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

športový manažment

UČEBŇA:

309

TRIEDA:

I. D SŠŠ

POČET

ŽIAKOV:

18

TRIEDNY PROFESOR:

Mgr. Štefan Balla

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

digitálne služby v športe

UČEBŇA:

101A

TRIEDA:

II. A SŠŠ

POČET

ŽIAKOV:

25

TRIEDNY PROFESOR:

Mgr. Katarína Sedlárová

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

športové gymnázium

UČEBŇA:

putovná

TRIEDA:

II. B SŠŠ

POČET

ŽIAKOV:

21

TRIEDNY PROFESOR:

Mgr. Eva Kunová

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

športové gymnázium

UČEBŇA:

putovná

TRIEDA:

II. C SŠŠ

POČET

ŽIAKOV:

27

TRIEDNY PROFESOR:

PaedDr. Katarína Filipová

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

športový manažment

UČEBŇA:

putovná

TRIEDA:

II.D SŠŠ

POČET

ŽIAKOV:

12

TRIEDNY PROFESOR:

PaedDr. Michal Šafárik, PhD.

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

digitálne služby v športe

UČEBŇA:

41

TRIEDA:

III. A SŠŠ

POČET

ŽIAKOV:

23

TRIEDNY PROFESOR:

Mgr. Katarína Drličková

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

športové gymnázium

UČEBŇA:

205A

TRIEDA:

III. B SŠŠ

POČET

ŽIAKOV:

17

TRIEDNY PROFESOR:

Mgr. Zuzana Demeterová

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

športové gymnázium

UČEBŇA:

putovná

TRIEDA:

III. C SŠŠ

POČET

ŽIAKOV:

25

TRIEDNY PROFESOR:

Mgr. Natália Malicherová

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

športový manažment

UČEBŇA:

putovná

TRIEDA:

III. D SŠŠ

POČET

ŽIAKOV:

9

TRIEDNY PROFESOR:

Mgr. Silvia Vilhanová

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

digitálne služby v športe

UČEBŇA:

39

TRIEDA:

IV. A SŠŠ

POČET

ŽIAKOV:

26

TRIEDNY PROFESOR:

Mgr. Eva Kováčová

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

športové gymnázium

UČEBŇA:

420

TRIEDA:

IV. B SŠŠ

POČET

ŽIAKOV:

19

TRIEDNY PROFESOR:

Mgr. Veronika Prostredná

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

športové gymnázium + gymnázium-šport

UČEBŇA:

421

TRIEDA:

IV. C SŠŠ

POČET

ŽIAKOV:

35

TRIEDNY PROFESOR:

PaedDr. Anton Čapistrák, PhD.

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

športový manažment

UČEBŇA:

422

TRIEDA:

IV. D SŠŠ

POČET

ŽIAKOV:

12

TRIEDNY PROFESOR:

Ing. Zuzana Miklášová

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

digitálne služby v športe

UČEBŇA:

205B

TRIEDA:

SEPTIMA A SŠŠ

POČET

ŽIAKOV:

21

TRIEDNY PROFESOR:

PaedDr. Mária Hőriková

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

gymnázium - šport

UČEBŇA:

101B

TRIEDA:

SEXTA A SŠŠ

POČET

ŽIAKOV:

11

TRIEDNY PROFESOR:

Ing. Lenka Haladejová

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

gymnázium - šport

UČEBŇA:

38

bottom of page