top of page
O nás
Štúdium
Pre záujemcov o štúdium
spsp_logo_400.jpg

 TRIEDY | STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA POTRAVINÁRSKA

TRIEDA:

I. A SPŠP

POČET

ŽIAKOV:

19

TRIEDNY PROFESOR:

Ing. Annamária Pivarčiová

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

výživa + poradenstvo

UČEBŇA:

321

TRIEDA:

II. A SPŠP

POČET

ŽIAKOV:

20

TRIEDNY PROFESOR:

Mgr. Erika Pixiades

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

výživa + poradenstvo

UČEBŇA:

putovná

TRIEDA:

III. A SPŠP

POČET

ŽIAKOV:

17

TRIEDNY PROFESOR:

PaedDr. Katarína Navarová

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

výživa + poradenstvo

UČEBŇA:

putovná

TRIEDA:

IV. A SPŠP

POČET

ŽIAKOV:

20

TRIEDNY PROFESOR:

Mgr. Jana Vanková

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

výživa + poradenstvo

UČEBŇA:

406

bottom of page