top of page

Item List

I. D SŠŠ

digitálne služby v športe

SEPTIMA B GYM

gymnázium FRJ

OKTÁVA B GYM

gymnázium FRJ

I. F GYM

gymnázium FRJ

II.D SŠŠ

digitálne služby v športe

II. B HA

hotelová akadémia

SEXTA A SŠŠ

gymnázium - šport

III. A SŠŠ

športové gymnázium

III. D SŠŠ

digitálne služby v športe

III. F GYM

gymnázium - bilingválne štúdium

IV. F GYM

gymnázium - bilingválne štúdium

II. F GYM

gymnázium - bilingválne štúdium

bottom of page