Taking Exams

PRIJÍMACIE KONANIE

2022/2023

 
 
 
 

PRIJÍMACIE KONANIE
GYMNÁZIUM
BILINGVÁLNE ŠTÚDIUM

 
 
 
 
 
 

PRIJÍMACIE KONANIE
STREDNÁ PRIEMYSELNÁ
ŠKOLA POTRAVINÁRSKA