top of page
Taking Exams

PRIJÍMACIE KONANIE

2024/2025

Prijimacky top
prijimacky gymnazium
vysledky
kritera

PRIJÍMACIE KONANIE
GYMNÁZIUM
BILINGVÁLNE ŠTÚDIUM

PRIJÍMACIE KONANIE

STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA

kriteria sport
vysledky sport
prijimacky sport

PRIJÍMACIE KONANIE

HOTELOVÁ AKADÉMIA

vysledky HA
kriteria HA
prijimacky HA

PRIJÍMACIE KONANIE
STREDNÁ PRIEMYSELNÁ
ŠKOLA POTRAVINÁRSKA

vysledky SPSP
kriteria SPSP
prijimacky SPSP
bottom of page