top of page
O nás
Štúdium
Pre záujemcov o štúdium
spsp_logo_400.jpg

VYUČOVACIE PREDMETY
SPŠP

Výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín

 • slovenský jazyk a literatúra                                                             

 • prvý cudzí jazyk -  anglický jazyk                                                               

 • etická výchova / náboženská výchova                                                                    

 • dejepis                                                                           

 • občianska náuka                                                            

 • biológia                                                                                            

 • matematika                                                                    

 • informatika / aplikovaná informatika                                                          

 • telesná a športová výchova                                                  

 • zdravoveda                                                                           

 • mikrobiológia                                                                       

 • aplikovaná chémia                                                                

 • biochémia                                                                             

 • komunikácia v anglickom jazyku                                         

 • odborná prax                                                                                   

 • chémia                                                                                                         

 • fyzika                                                  

 • technológia                                                               

 • výživa a dietológia                                                              

 • kontrola a hodnotenie potravín                                                                   

 • administratíva a korešpondencia                                             

 • tovaroznalectvo

 • ekonomika

 • finančná gramotnosť

 

  

Poradenstvo vo výžive

 • slovenský jazyk a literatúra                                                             

 • prvý cudzí jazyk -  anglický jazyk                                                               

 • etická výchova / náboženská výchova                                                                    

 • dejepis                                                                           

 • občianska náuka                                                            

 • biológia                                                                                            

 • matematika                                                                    

 • informatika / aplikovaná informatika                                                          

 • telesná a športová výchova                                                  

 • zdravoveda                                                                           

 • mikrobiológia                                                                       

 • aplikovaná chémia                                                                                       

 • komunikácia v anglickom jazyku                                         

 • odborná prax                                                                                   

 • chémia

 • potraviny a výživa

 • výživové a pohybové programy

 • poradenstvo vo výžive

 • príprava pokrmov

 • ekonomika

 • finančná gramotnosť

 • základy práva

​Informatika/Aplikovaná informatika

Kolekcia užitočných linkov pre žiakov, učiteľov, rodičov - zdrojový materiál pre prehĺbenie poznatkov o bezpečnostných rizikách online sveta (súbor k stiahnutiu vznikol ako výsledok projektu eTwinning Bezpečne za počítačom a na internete)

Mediálna výchova

Linky na preverenie faktov a mýtov nielen o EÚ a aktivity pre študentov materiál poskytla pobočka siete Europe Direct Nitra

bottom of page