top of page

Vernisáž venovaná osobnosti M.R. Štefánika

Dňa 13.11.2018 sa v spoločenskej hale konala vernisáž, ktorou sme otvorili výstavu venovanú osobnosti Milana Rastislava Štefánika. Vernisáž bola zároveň slávnostným ukončením projektu, do ktorého sme sa prihlásili na základe Slovensko-francúzskej výzvy „Prvá svetová vojna a osobnosť Milana Rastislava Štefánika“ vyhlásená k storočnici ukončenia 1. svetovej vojny Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Pre názov projektu sme vybrali jeden z citátov Milana Rastislava Štefánika, ktorý v sebe spája jeho príslušnosť k dvom národom, k Slovákom aj k Francúzom:

„Konám horlivo svoju povinnosť na fronte, aby som robil česť slovenskému národu a dokázal úprimnú lásku k Francúzsku.“

Cesta k záverečnej vernisáži bola veľmi dynamická, tvorivá, naplnená rôznymi aktivitami a zároveň pomerne krátka. V priebehu dvoch mesiacov žiaci kvarty B, kvinty B a septimy B spolu so svojimi učiteľmi dejepisu, informatiky a francúzštiny absolvovali celý rad aktivít, v priebehu ktorých vzniklo veľké množstvo veľmi rozmanitých výstupov, pomôcok, učebných materiálov, umeleckých diel, fotografií a videí, život M.R. Štefánika prerozprávali vo vlastnej básni, pripravili výstavu, prezentáciu a sprievodné slovo v slovenčine aj francúzštine, pretože celý program slávnostného otvorenia výstavy bol realizovaný dvojjazyčne.


Slávnostnej vernisáže sa zúčastnili vzácni hostia z Francúzskeho inštitútu na Slovensku, atašé pre spoluprácu v oblasti vzdelávania pán Thibaut Triqueneaux a pani Esin Dalmaz, poslanec NR SR a podpredseda ÚNSK pán Marian Kéry, riaditeľka Domu Matice slovenskej v Nitre pani Veronika Bilicová, riaditeľ Hotela Kaštieľ Mojmírovce pán Štefan Bugár, žiaci z okolitých základných škôl so svojimi učiteľmi, rodičia a priatelia školy.


Je pre nás veľkým potešením veľmi úprimné poďakovanie a ocenenie spoločného výsledku nielen zo strany prítomných hostí, tešia nás aj pozitívne ohlasy na webových stránkach všetkých škôl, ktoré sa otvorenia výstavy aj výstavy samotnej zúčastnili a najmä pocit hrdosti a spokojnosti našich žiakov a ich učiteľov s dobre vykonanou prácou, ktorej výsledkom nie sú len hmatateľné a interaktívne výstupy a pomôcky, ale najmä široká škála získaných a nadobudnutých poznatkov, vedomostí, zručností, schopností a kompetencií.


Súbory na stiahnutie:

web_stefanik
.pdf
Download PDF • 48.19MB

vernisaz2018
.docx
Download DOCX • 1.34MB

17 views

Related Posts

See All

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page