top of page

Veľvyslanectvo mladých

Hlavnou myšlienkou projektu Veľvyslanectvo mladých je možnosť aktívne sa prejaviť pri riešení problémov mladých ľudí žijúcich na Slovensku. Projekt bol zahájený v roku 2010 a tak ako každý rok, sa sem pravidelne množstvo študentov, spomedzi ktorých členovia odbornej poroty zloženej z veľvyslancov rôznych krajín na Slovensku vyberajú víťazov. Projekt má dve úrovne, a to pre stredoškolákov a vysokoškolákov. Prostredníctvom účasti na tejto prestížnej súťaži získavajú žiaci skúsenosti v prezentovaní v cudzom jazyku, nadväzujú nové kontakty a pritom prezentujú nápady, ktoré umožňujú zlepšovať kvalitu života v mestách a regiónoch. Udelené boli atraktívne ceny spomedzi ktorých možno spomenúť jazykový pobyt na Oxforde, návštevu Európskeho parlamentu, či študijný pobyt v Číne. Výherné projekty sú prezentované často u primátorov dotknutých miest, prípadne na pôde samosprávnych krajov.

V roku 2018 sa projektu zúčastnila po prvý krát aj žiačka Hotelovej akadémie, Daniela Vargová, ktorá svoju premiéru na súťaži spečatila úspechom, a to hneď 1. miestom s projektom s názvom „Free wifi gallery“. Daniela sa tak stala Veľvyslankyňou mladých pre stredoškolákov pre daný rok a zúčastnila sa tiež jazykového pobytu v Oxforde. Od tohto roku sa žiaci Hotelovej akadémie v Nitre zúčastňujú projektu pravidelne.

V roku 2019 sa do súťaže zapojila Paulína Molčanová a Michaela Buchová. Paulína bola podobne ako v predchádzajúcom ročníku vo finále súťaže a s projektom s názvom „Literárne citylighty“ získala 3. miesto.

V roku 2020 sa do súťaže prihlásila žiačka Alexandra Zelisková, ktorá sa však do finále súťaže neprebojovala. Tento ročník však bol obmedzený pandémiou Covid 19.

V roku 2021 však Hotelová akadémia mala opätovne zastúpenie vo finálovej šestici, a to najmladšou účastníčkou celého projektu od jeho začiatku. Denisa Križanová, v tom čase žiačka 1. ročníka obsadila síce 4. miesto, avšak jej projekt s názvom „Audiowalk (ne)zabudnuté príbehy mesta Nitra“ bol veľmi žiadaný. Okrem návštevy u primátora mesta Nitra, bol projekt ďalej prezentovaný aj na Banskobystrickom samosprávnom kraji.

Technickú stránku účasti na projekte zabezpečili, ako aj pedagogickú pomoc poskytli Mgr. Michal Bilic, PhD., Mgr. Zuzana Szombathová a Mgr. Helena Bérešová.

Ďakujeme za úspešnú každoročnú reprezentáciu!43 views

Related Posts

See All

Comments


bottom of page