top of page

Výsledky 2. kola prijímacích skúšok

Výsledky 2. kola prijímacích skúšok (zo dňa 21. júna 2022) na Strednú priemyselnú školu potravinársku sú zverejnené na linku PRIJÍMACIE KONANIE.

294 views

Related Posts

See All

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page