top of page

Výsledky 2. kola prijímacích skúšok

Výsledky 2. kola prijímacích skúšok (zo dňa 21. júna 2022) na Strednú priemyselnú školu potravinársku sú zverejnené na linku PRIJÍMACIE KONANIE.

77 views

Related Posts

See All
bottom of page