top of page

Víťazstvo "Mladý průvodce 2022"

Dňa 23. 3. 2022 sa na Strední škole společného spravování v Ostrava – Hrabůvke v Českej republike uskutočnil 12. ročník medzinárodnej súťaže v oblasti cestovného ruchu. Záštitu nad súťažou Mladý průvodce mali Moravskoslezský klaster a Krajská hospodárska komora Moravskoslezského kraja.


Mladými sprievodcami v roku 2022 sa stalo družstvo hotelovej akadémiev zložení Denisa Križanová, Natália Mazurová z II. B triedy, ktoré získalo 1. miesto.


Súčasťou súťaže bol aj vedomostný test zo služieb cestovného ruchu.


Téma súťaže bola „Místa, která nechcete minout“ (z krajiny odkiaľ súťažiaci pochádzajú).


Náš súťažný team vytvoril návrh 5-dňového zájazdu pre zahraničných študentov zo Srbskej Vojvodiny, ktorým by ukázali tradície, folklór, remeslá, jedlá a prírodné krásy Slovensku – domoviny ich predkov. Zájazd s názvom „MAĽOVANÝ PRÍBEH RODNEJ ZEME“ bol prepojený s jedinečnými maľbami insitných umelcov z Vojvodiny.

Porota ocenila nápaditosť a originalitu pri zostavovaní zájazdu, atraktivitu programu, skladbu a štruktúru ponúkaných služieb, profesijné vystupovanie i výborný prejav v anglickom jazyku


72 views

Related Posts

See All

Comments


bottom of page