top of page

Stretnutie s veľvyslankyňou Rakúska

Dňa 28.11.2022 poctila našu školu veľvyslankyňa Rakúska J. E. Margit Bruck-Friedrich v sprievode členky Rakúskeho kultúrneho fóra pani Kataríny Lesnej a zástupcov UKF v Nitre. Privítali ju pani riaditeľka našej Spojenej školy, zástupcovia a učiteľky nemeckého jazyka.

Žiaci ju privítali kyticou, milým slovom a tradične chlebom a soľou. Nasledovala prednáška a rozhovor so žiakmi-nemčinármi o tom, aké možnosti sa im vďaka učeniu nemeckého jazyka otvárajú, možnosti exkurzií v Rakúsku, prax v odbore a iné.


Študentom odkázala, že treba nasávať cudzí jazyk z rôznych zdrojov, pripravovať sa na hodiny, počúvať hovorenú reč a hlavne-nebáť sa hovoriť. Aj keď s chybami. Rakúsko nie je ďaleko a ponúkané možnosti treba využiť.


PaedDr. Zita Šubová


85 views

Related Posts

See All

Comments


bottom of page