top of page

Simulácia Európskeho parlamentu

7.11. 2022 skupina 14 frankofónnych študentov gymnázia (septima B, oktáva B, II.F a III.F) nastúpila do vláčika smer východ a vycestovala do ďalekých Košíc, aby sa zúčastnili 9. ročníka Simulácie Európskeho parlamentu v priestoroch Filozofickej fakulty UPJŠ.

Podujatie každoročne organizuje európsky kampus Sciences Po v Dijone, s podporou Európskej komisie, Slovensko-francúzskeho univerzitného inštitútu, Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku, ako aj Veľvyslanectva FR na Slovensku a Francúzskeho inštitútu.

Podujatie je určené gymnazistom ovládajúcim francúzsky jazyk (požadovaná úroveň minimálne B1), ktorí sa chcú hravým a praktickým spôsobom dozvedieť, ako funguje Európsky parlament.

A tak 8.11.2022 o 8:00 zasadli v pléne (v priestoroch posluchárne Lekárskej fakulty) zástupcovia takmer všetkých bilingválnych gymnázií na Slovensku v naozaj hojnom počte 94 a na chvíľu sa ocitli v koži europoslancov. Ich úlohou bolo prerokovať, upraviť a doplniť konkrétne parlamentné uznesenie. Vyskúšali si vyjednávanie s politickými protivníkmi, aby získali potrebnú väčšinu, argumentovali a presviedčali oponentov a hľadali spoločne obojstranne prospešné kompromisy. Počas jednotlivých rozpráv mohli vystúpiť s príspevkom vo francúzštine alebo v slovenčine.

Umožnilo im tiež oboznámiť sa s budovaním EÚ a fungovaním jej inštitúcií, ktoré sú základom francúzskej a slovenskej demokracie.

Prostredníctvom videohovoru sa im prihovoril aj pán veľvyslanec FR na Slovensku, J.E. Pascal Le Deunff a počas videokonferencie potenciálni budúci europoslanci kládli otázky slovenskému europoslancovi pánovi Michalovi Wiezikovi.

Pozrite si reportáž telKE o tejto udalosti.


Pár postrehov od účastníkov:

Petra Holubcová, septima B: "Pre mňa bolo toto podujatie naozaj zaujímavou skúsenosťou, a taktiež milou príležitosťou spoznať nových ľudí či urobiť si krátky výlet do Košíc. Organizácia bola takmer bezchybná, za jediný mínus považujem dlhú a únavnú cestu."

Daniela Benďáková, septima B: "Toto podujatie bolo jedným z najlepších, na akých som mala tú česť sa zúčastniť. Nové poznatky, skúsenosti, ale aj kamarátstva. Presne to nám priniesla simulácia Európskeho parlamentu."

Peter Gavor, septima B: "Na simulácii európskeho parlamentu v Košiciach ma nadchla možnosť vyskúšať si prácu europoslanca na jeden deň, rokovať vo francúzskom jazyku a tým zužitkovať znalosť francúzštiny, ktorú som nadobudol na našej škole. Taktiež sa mi páčila možnosť stretnutia sa a rozhovoru s europoslancom Michalom Wiezikom."


Mgr. Ľubica Bubáková a Mgr. Iryna Nocquet

164 views

Related Posts

See All

Comments


bottom of page