top of page

Prvá európska cena pre projekt WE ARE ONE !

Majú byť na čo hrdí ! Žiaci 7. ročníka collège de Castillonnès, slovenskí gymnazisti zo Spojenej školy – organizačná zložka gymnázium z Nitry a ich učitelia Mgr. Ľubica Bubáková, Mgr. Miriam Tomascheková a Bruno Philippe získali prvú cenu na prestížnej európskej súťaži AMOPA 2022 « My, Európa » spoluorganizovanej európskymi inštitúciami a CIEE Strasbourg (Rada pre medzinárodnú výmenu vzdelávania) za projekt WE ARE ONE. Jedinečný výkon, keďže súťaž bola určená pre všetkých študentov gymnázií a žiakov 7. a 8. ročníkov francúzskych škôl a žiakov 27 členských štátov Európskej únie! Zároveň je to 9. ocenenie v bohatej výsledkovej listine za projekt (cena Hippocrène v r. 2016 a európska kultúrna pečať v r.2018).

Pozoruhodný výber


« WE ARE ONE je dynamický projekt, ktorý prináša európsku identitu s bodmi vedúcimi k spoločnému zbližovaniu a s pozitívnou víziou. Je uskutočnením veľkej a krásnej ambície, prinášať kreativitu, je prínosom, ktorý zbližuje Francúzsko a Slovensko vo vzájomnom pochopení svojich rozdielov a ich spoločných hodnôt. Je to vynikajúci príspevok k práci s pamäťou a k skúške uvedomenia si našej identity v nepretržitom znovuvytváraní: táto cena je zaslúžené uznanie.» upresňuje Monique Martin, prezidentka a národná vedúca súťaže AMOPA.

Hlavný nástroj a pridaná hodnota k školským projektom zavedeným p. riaditeľkou Elisabeth Brouzes v Castillonnès a p. riaditeľom Ing. Liborom Kabátom, PhD. v Nitre v súvislosti s pedagogickými iniciatívami rozvíjanými v rámci partnerstva vo vzdelávaní!


Zdieľanie kultúry

Joséphine Angelergues a Amélie Rudelle budú reprezentovať collège de Castillonnès v Štrasburgu od 8. do 10. júna : stretnú sa tam so svojimi slovenskými „dvojičkami“ Tamarou Rákoczyovou a Ninou Adamovskou, aby predstavili svoj víťazný projekt ostatným 15 laureátom v CIARUS. Ocenená práca navrhuje originálne zblíženie otázky identity prostredníctvom európskej gastronómie: ona je podstatná súčasť našej spoločnej kultúry, nášho dedičstva a našej príslušnosti k Európe.

Ambasádorky projektu preberú od poroty cenu frankofónie v Európskom parlamente a budú prijaté v Centre informácií o európskych inštitúciách, na radnici a v Alsaskom regionálnom parlamente. Oficiálne odovzdanie európskych cien a francúzsko-slovenský obed pre všetkých zapojených žiakov sa uskutoční na oboch školách v mesiaci jún. Projekt WE ARE ONE bude vytlačený a distribuovaný na všetky odbory školstva, aby bol k dispozícii v Domoch Európy, v mediatékach a informačných centrách Europe Direct. Krásny príbeh, neobyčajná odmena a úžasné priateľstvo v celkovom obraze projektu, ktorý prináša, posilňuje a symbolizuje svoju európsku otvorenosť!

Projekt na ochranu európskej identity realizovaný francúzskymi žiakmi z Castillonnès a slovenskými gymnazistami z Nitry
186 views

Related Posts

See All

Comments


bottom of page