top of page

Olympiáda vo francúzskom jazyku

Školské kolo – december 2020


Aj napriek sťaženým podmienkam dištančného vzdelávania sme zorganizovali školské kolo olympiády, ktoré pozostávalo z písomného online testu a ústnej časti, ktorá sa uskutočnila tiež online cez zoom.


Naši študenti sa môžu zapojiť do OFJ v kategóriách 1C a 2C, v kategórii 1C súťažili žiačky kvarty B Nina Skovajová a Natália Straková a obidve postúpili do krajského kola. V kategórii 2C si zmerali sily a overili svoje vedomosti a zručnosti 6 žiaci – Dalibor Jung a Michaela Lužbeťáková zo septimy B a Martina Budajová, Viktória Frajková, Kristína Kostolníková a Lucia Slováková z oktávy B. Najlepšie výsledky dosiahli Martina Budajová a Lucia Slováková a postúpili do krajského kola.


Krajské kolo – marec 2021


Krajské kolo sa po prvýkrát tiež uskutočnilo online formou, v súvislosti s mimoriadnou situáciou. Napriek veľmi vyrovnaným výsledkom a vynikajúcej úrovni všetkých účastníkov do národného kola môže postúpiť len jeden reprezentant v každej kategórii a tak našu školu budú reprezentovať Nina Skovajová a Lucia Slováková.


Všetkým účastníkom a najmä víťazkám srdečne blahoželáme a je potrebné zdôrazniť, že mimoriadne oceňujeme ich úsilie a snahu, že aj napriek dištančnej forme vzdelávania si našli čas a urobili niečo navyše.


Dokázali tak, že kto chce, nájde spôsob, ako sa to dá a nie dôvod, prečo sa to nedá.18 views

Related Posts

See All

Comments


bottom of page