top of page

Olympiáda v ANJ

Dňa 21. 11. 2023 sa na všetkých organizačných zložkách Spojenej školy uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Do súťaže sa zapojilo spolu 46 žiakov v troch kategóriách – 2A, 2B, 2D. Olympiáda pozostávala z písomnej a ústnej časti, ktorá bola previerkou komunikačných a jazykových zručností jednotlivých žiakov pred troma trojčlennými skúšobnými komisiami.


Úspešní riešitelia v jednotlivých kategóriách v rámci všetkých organizačných zložiek si prevzali vecné ceny a diplomy dňa 27. 11. 2023 v zborovni školy za prítomnosti vedenia Spojenej školy.

Všetkým oceneným v mene Predmetovej komisie cudzích jazykov srdečne blahoželáme, víťazom želáme veľa úspechov v okresnom kole a tešíme sa na vzájomnú spoluprácu opäť budúci školský rok.

Mgr. Adriana Hegedüšová

Kategória 2A - Hotelová akadémia

1. miesto: Hana Magdolenová - II.C HA

2. miesto: Scarlett Miriam Sárköziová - II.A HA

3. miesto: Ema Sucháňová - I.A HA

Kategória 2A - Stredná športová škola

1. miesto: Marek Vitek - II.B SŠŠ

2. miesto: Nina Jarošová - I.A SŠŠ

Kategória 2A - Gymnázium

1. miesto: Clara Lužáková - sexta B GYM

2. miesto: Alexandra Balážová - II.F GYM

3. miesto: Viktória Dobiášová - II.F GYM

Kategória 2B - Hotelová akadémia

1. miesto: Branislav Nemčovič - III.A HA

2. miesto: Yvonna Sládečková - IV.C HA

Kategória 2B - Stredná športová škola

1. miesto: Martin Broďáni - III.A SŠŠ

Kategória 2B - Gymnázium

1. miesto: Petra Šimurková - septima B GYM

2. miesto: Nela Kupcová - III.F GYM

3. miesto: Soňa Felšöciová - oktáva B GYM

Kategória 2D - Stredná priemyselná škola potravinárska

1. miesto: Rebeka Kakašová - IV.A SPŠP

2. miesto: Matúš Belák - III.A SPŠP

3. miesto: Katarína Lenická - II.A SPŠP

Kategória 2D - Stredná športová škola

1. miesto: Nina Hanzlíková - II.C SŠŠ

2. miesto: Jakub Baráth - I.C SŠŠ

3. miesto: Samuel Hodál - II.D SŠŠ

115 views

Related Posts

See All

Comments


bottom of page