top of page

Okresné kolo olympiády v ANJ

Dňa 19.01.2023 sa na SOŠ techniky a služieb v Nitre konalo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku. Žiačka Nela Kupcová z II. F GYM sa umiestnila na 2. mieste v kategórii 2A a Monika Nyíriová z Oktávy B GYM sa umiestnila na 3. mieste v kategórii 2B.


Obom srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa úspechov pri rozvíjaní jazykových vedomostí a zručností.

Mgr. Adriana Hegedüšová
73 views

Related Posts

See All

Kommentare


bottom of page