top of page

Obhajoby maturantov SŠŠ

V termíne 06.-16.02.2024 sa uskutočnili obhajoby záverečných prác maturantov Strednej športovej školy z predmetu Základy športovej prípravy. Obhajoba pozostávala z tvorby záverečnej práce, prezentácie získaných poznatkov a diskusie.

Svoje práce pred komisiou obhajovali všetci študenti štvrtého ročníka Strednej športovej školy. V marcových riadnych termínoch externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa otestujú z predmetov: Slovenský jazyk a literatúra, Cudzí jazyk, Matematika. Všetkým maturantom držíme palce v príprave aj na májové ústne odpovede!


113 views

Related Posts

See All

Comments


bottom of page