top of page

"Nauč sa povedať NIE!“

V rámci hodín Umenia a kultúry sme sa rozhodli prijať výzvu NSK a zapojiť sa do výtvarnej súťaže „Plagát 2024“ s témou: "Nauč sa povedať NIE!“ Vyhlasovateľom súťaže bol Nitriansky samosprávny kraj v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR. Z našej školy sa do XVI. ročníka súťaže zameraného na prevenciu kriminality a statných sociálno-patologických javov zapojili študenti z Oktávy B GYM: Mária Fúsková, team Andrej Berkes-Peter Gavor a Paula Lüleiová-Nina Mistríková a zo IV.B SŠŠ Liana Vilčeková. Slávnostá vernisáž výstavy sa uskutočnila 18.12.2023 v OC Promenáda.Pri vyhodnotení sme sa dozvedeli, že nie všetky zaslané práce sú vystavené. My však môžeme s radosťou vyhlásiť, že až tri plagáty zo štyroch sa stali súčasťou tejto putovnej výstavy, ktorú si môžete pozrieť v OC Promenáda na 1. poschodí do konca januára 2024.


Veľmi nás teší, že naši maturanti napriek náročnému štúdiu prejavujú kladný vzťah k umeniu a zviditeľňujú školu aj týmto smerom.

PaedDr. Marta Ondrušová


100 views

Related Posts

See All

Hozzászólások


bottom of page