top of page

Medzinárodná súťaž „Vítejte u nás“

Žiaci Hotelovej akadémie v Nitre sa v rokoch 2019 a 2021 zúčastnili medzinárodnej súťaže v Českých Budějoviciach, ktorá sa konala na SŠŠ Obchodu a služeb, České Budějovice.

V roku 2019 sa konal už 10. ročník súťaže, na ktorom nás reprezentovali žiačky Barbora Gulišová a Michaela Buchová. Súťaž je zameraná vždy na cestovný ruch a je rozdelená na dva súťažné dni, v ktorom jednotlivé družstvá prezentujú zadané témy v rodnom i cudzom jazyku. Okrem odbornosti sa kladie dôraz i na prejav, emóciu a pútavé spracovanie problematiky. Pre účastníkov je pripravený tiež program zameraný na spoznávanie Českých Budějovíc a blízkeho okolia ako napr. Český Krumlov.

V roku 2019 boli témy rozdelené do dvoch kategórií s názvami: „Přijeďte k nám, přijeďte za kulturním dědictvím“ a „Po stopách… (aneb tato místa inspirovala významné osobnosti, …)“. Obe témy prezentované našimi žiačkami sa viazali na Nitriansky samosprávny kraj a jeho krásy. V prvej súťažnej kategórii žiačky obsadili 3. miesto a v druhej kategórii 4. miesto. Navyše získali špeciálnu cenu za najlepšie spracovanú prezentáciu.


Rok 2020 bol poznačený pandémiou Covid 19 a súťaž musela byť zrušená. Organizátori však dokázali v nasledujúcom roku 2021 v pretrvávajúcom obmedzenom režime súťaž uskutočniť. Špecificky pre toto obdobie, a to v online priestore. Narozdiel od predchádzajúcich ročníkov, bola v roku 2021 súťaž iba jeden deň a súťažilo sa len v jednej súťažnej kategórii. Témou tohoto ročníka sa stala voda: „Po kraji, v němž voda zanechala svoje stopy“.

Žiačky, ktoré reprezentovali Hotelovú akadémiu Viktória Barthalosová a Lucia Boldišová sa umiestnili na 4. mieste z 15. súťažných družstiev. Prezentovali opäť krásy Nitrianskeho kraja so zameraním ja jeho južnú časť a prírodný vodný a kúpeľný potenciál.

Technickú stránku zabezpečili a pedagogickú pomoc poskytli Mgr. Michal Bilic, PhD. a Mgr. Zuzana Szombathová. Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu!
52 views

Related Posts

See All

תגובות


bottom of page