top of page

Imatrikulácie a Vianočná akadémia 2023  SPŠP a HA

Ako tam bolo? VIANOČNE A VESELO!
  • naši prváci boli slávnostne prijatí do veľkej slančíkovskej rodiny

  • museli absolvovať rôzne nástrahy a súťaže pripravené staršími členmi študentského cechu – Slančíkova


  • prípravy na najkrajšie sviatky roka vyvrcholili v našej spoločenskej hale predvedením krásnych programov na tradičnej Vianočnej akadémii

  • súťažiace triedy SPŠP a HA zaujali skvelými programami, ktoré boli ocenené bohatými darčekovými košmi

  • nechýbala výborná nálada a hudobný doprovod

  • za organizáciu zodpovedali žiaci 3. ročníka s ich triednymi učiteľmi: PaedDr. Šubová, Ing. Hamadová, Mgr. Pivarčiová, PaedDr. Navarová


622 views

Related Posts

See All

Comments


bottom of page