top of page

Finančná gramotnosť inak - hravo

Dňa 02. 11. 2023 sa žiaci IV.A SPŠP zapojili do projektu, ktorý je zameraný na moderný spôsob výučby finančnej gramotnosti. Pod vedením certifikovaného lektora pána Dávida Micháča v rámci vyučovania absolvovali zážitkovú hru Finančná sloboda. Hra Finančná sloboda pomáha zlepšovať finančnú gramotnosť, a to získaním schopností využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti. Žiakom táto aktivita priniesla cennú skúsenosť vo finančnom plánovaní a spestrila im vyučovaciu hodinu Finančnej gramotnosti.102 views

Related Posts

See All

Kommentarer


bottom of page