top of page

Exkurzia ŠM na SPU Nitra

Dňa 14.2.2024 sa žiaci II.C športový manažment, pod vedením Ing. Miklášovej a Ing. Guniša, zúčastnili v rámci predmetu Cvičenia z marketingu exkurzie v Laboratóriu spotrebiteľských štúdii na SPU - Fakulte ekonomiky a manažmentu v Nitre. Laboratóriom predstavuje originálny a neprevzatý koncept, zrealizovaný skupinou odborníkov a nadšencov pre inovatívne výskumné riešenia s využitím najnovších technológií, pod metodickým vedením doc. Ing. Jakuba Berčíka, PhD., ktorý je hlavným autorom a realizátorom celého priestoru.Vybavenie Laboratória spotrebiteľských štúdií

  • Hlavná miestnosť slúži na realizovanie výskumov v oblasti marketingu, manažmentu a ekonómie s využitím biometrických a neurozobrazovacích prístrojov (obdobných, ako sa používajú v lekárstve na diagnostiku). Pozostáva zo štyroch častí: 1, simulovaného predajného priestoru  na podrobné skúmanie nákupného procesu a rozhodovanie človeka pri výbere produktov, 2, multifunkčného senzorického stola s implicitným získavaním spätnej väzby pre skúmanie vnímania výrobkov, obalov, dizajnu či použitých materiálov, 3, aromatizačného boxu pre skúmanie vplyvu vôní na vnímanie a preferencie človeka 4, univerzálnej časti pre výskum reklám, webov a online aplikácií.

  • Kontrolná miestnosť

Na rozdiel od iných pracovísk laboratórium umožňuje presné riadenie faktorov prostredia (nákupnej atmosféry) a aromatizácie, ktoré majú zásadný vplyv na rozhodovanie človeka, a teda umožňuje úplne nový koncept výskumných prístupov k zadaným témam z praxe.Exkurzia by sa nemohla konať bez ochoty a spolupráce s Fakultou ekonomiky a manažmentu, za čo sa chceme veľmi pekne poďakovať. Za univerzitu s nami spolupracoval doc. Ing. Radovan Savov, PhD. a doc. Ing. Jakub Berčík, PhD.

Ing. Filip Guniš

94 views

Related Posts

See All

Comments


bottom of page