top of page

DEŇ MNOHOJAZYČNOSTI

Viacjazyčnosť je pre Európsky parlament kľúčová, keďže vďaka nej môžu všetci občania EÚ sledovať parlamentné rozpravy v ktoromkoľvek z 24 oficiálnych jazykov EÚ. Každoročne si ju pripomíname osobitnými podujatiami, ktoré upozorňujú na prácu tlmočníkov a prekladateľov v jedinom parlamente na svete, v ktorom sa hovorí toľkými jazykmi.

Aj maturanti z V. B HA sa dňa 22. 9. 2023 zapojili do programu online seminárov pri príležitosti 7. výročia Dňa mnohojazyčnosti. Dozvedeli sa viac o vzťahu Európskeho parlamentu k jazykom a získali informácie z prvej ruky o živote a práci prekladateľov a tlmočníkov.


Multilingualism Day 2023 –program:

1. webinár: Translation - Vývoj prekladateľského povolania a práca prekladateľov v EP

2. webinár: Translation - Špecifiká prekladu dokumentov v EP – prekladateľský seminár (EN-SK)


Mgr. Helena Bérešová

79 views

Related Posts

See All

ความคิดเห็น


bottom of page