top of page

Barmanský kurz 9.10.2017


Tohtoročný barmanský kurz sa ako každý rok konal v bare pri spoločenskej hale. Začal o 8.00 slávnostným privítaním someliéra a lektora pána Martina Januru zo Školy Barmana v Banskej Bystrici.


Na úvod sme sa oboznámili so základmi teórie alkoholických a nealkoholických nápojov a dostali sme dve príručky, ktoré obsahovali praktickú a teoretickú časť. Praktická časť obsahovala recepty na všetky kokteily a miešané nápoje. V teoretickej časti sme sa oboznámili so základnými barmanskými pomôckami a s rôznymi metódami miešania nápojov.


Prvý deň kurzu sme sa venovali čisto len teoretickej časti. Na druhý deň sme hneď zrána začali prípravou baru - nachystali sme si potrebný inventár, zabezpečili čerstvé suroviny a pripravili ľad do zásoby. Následne sme každý začali s prípravou miešaných nápojov podľa zadania. Po dokončení prípravy každého miešaného nápoja nasledovala krátka prednáška o danom nápoji, jeho histórií, zaujímavostiach a základných informáciách o alkohole.


Spoznali sme veľmi veľa druhov miešaných nápojov, ako napr. Piňa Colada, Bloody Mary, Margarita, Cosmopolitan, Sex on the beach, Mai Tai, Cuba Libre, Pimms a iné. Náš kurz sme zakončili záverečnou skúškou, ktorá pozostávala z dvoch častí. Prvú časť skúšky tvoril teoretický test. Po dokončení testu nasledovala praktická časť, ktorá prebiehala vo dvojiciach. Každá dvojica mala určený čas na prípravu vylosovaných miešaných nápojov a po ich dokončení nasledovala ešte krátka ústna skúška.


Barmanský kurz zakončili všetci študenti úspešne zvládnutým testom aj praktickou skúškou, a preto si už dnes môžu hovoriť Barmani juniori.

10 views

Related Posts

See All

Comments


bottom of page