top of page

Barmanský kurz 21. – 25.11. 2016

Pre veľký záujem o barmanský kurz hotelová akadémia aj tento rok pozvala inštruktora Martina Januru, aby študentov zaučil do barmanského remesla.

Po absolvovaní teoretickej časti - výroba alkoholu, pôvod a druhy destilátov, barmanské pomôcky, pripravovali študenti miešané nápoje. Naučili sa rôzne spôsoby miešania, správnu techniku, zorganizovať si prácu za barom a udržiavať pracovisko v čistote. Prísun informácií i praktické zručnosti boli rovnomerne rozložené do 5 dní.

Výstupom barmanského kurzu bolo zloženie skúšky, ktorá pozostávala z testu a miešania nápojov. Všetci študenti boli úspešní a získali barmanský certifikát.
9 views

Related Posts

See All

Comentários


bottom of page