top of page

Baristický kurz 6. - 8.11. 2018

Študenti IV. ročníka a V.B sa zúčastnili na baristickom kurze, ktorý naša škola víta už niekoľko rokov. Odborným školiteľom s profesionálnym prístupom a zároveň organizátorom je skúsený barista, pán Stanislav Cibuľa zo Školy baristu sídliacej v Banskej Bystrici.

Prvý deň kurzu bol zameraný na teóriu. Prebrali sme témy pôvod a história kávovníka, pestovanie, zber a spracovanie kávy alebo pôsobenie kávy na ľudský organizmus. Videli sme ukážku praženia kávových zŕn a charakterizovali sme si espresso a rôzne druhy káv. Druhý deň predstavoval uplatnenie teoretických vedomostí pri príprave rôznych druhov káv, správne spenenie mlieka, manipuláciu s kávovarom, jeho údržbu a čistenie. Študenti mali možnosť naučiť sa základy techniky latte art. Posledný deň kurzu sa skladal z písomného testu a prípravy základných druhov káv. Všetci študenti boli úspešnými absolventmi, čím získali certifikát Barista Junior s medzinárodnou platnosťou. Baristický kurz bol výbornou príležitosťou na získanie potrebných informácii zo sveta kávy. Veríme, že my, Baristi Juniori budeme vďaka absolvovaniu kurzu získané vedomosti a zručnosti ďalej rozvíjať v praxi.22 views

Related Posts

See All

Comments


bottom of page