top of page

Švajčiarska exkurzia

V dňoch 9. - 13. 6. 2024 sa žiaci Spojenej školy zúčastnili exkurzie vo Švajčiarsku, kde ich čakal veľmi bohatý program plný zážitkov.
  • Prvá časť exkurzie bola návšteva interaktívneho múzea fyziky - Technoramy v meste Winterthure, kde si žiaci mohli vyskúšať množstvo zaujímavých experimentov z rôznych oblastí fyziky.

  • Na druhý deň navštívili Európsku organizáciu pre výskum jadrovej fyziky – CERN. Žiaci tu absolvovali množstvo zaujímavých prednášok a expozícií, kde sa oboznámili so základnými princípmi výskumu jadrových častíc, ktorého podstatou sú zrážky urýchlených častíc v detektoroch. Vo večerných hodinách navštívili mesto Ženeva, kde absolvovali prehliadku najznámejších historických pamiatok.  

  • Na tretí deň sa konala prehliadka mesta Bern s jeho nádherným historickým centrom. Okrem iného navštívili aj slávne Prírodovedné múzeum, ktorého súčasťou je aj Eisteinove múzeum. Tam si prezreli mnohé artefakty zo života tohto slávneho fyzika a dozvedeli sa aj zaujímavé informácie z jeho súkromného života.Exkurzia splnila svoj cieľ, žiaci získali zaujímavou a populárnou formou v príjemnom prostredí nové vedomosti a cenné informácie, ktoré využijú vo svojom ďalšom štúdiu. Návšteva Švajčiarska bola pre žiakov plnohodnotným zážitkom s veľmi pestrým programom, kde si okrem získaných informácií prehĺbili aj medziľudské vzťahy nielen so svojimi spolužiakmi, ale aj s pedagógmi.


PaedDr. Anton Čapistrák, PhD.

74 views

Related Posts

See All

Comments


bottom of page