top of page

Školské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku

Dňa 8.12.2022 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku. Do súťaže sa zapojilo spolu osem žiakov francúzskych tried gymnázia v kategórii 2C. Olympiáda pozostávala z dvoch častí - z písomnej a ústnej, ktoré sa konali v ten istý deň 8.12.2022 od 8:50 v priestoroch školy. Test bol vytvorený podľa pokynov IUVENTY.

Žiaci mali možnosť preukázať rozsah svojich jazykových zručností v počúvaní a čítaní s porozumením, používania jazyka v kontexte, písanom a hovorenom prejave. Skúšobná komisia sa skladala z dvoch členov – Mgr. Adlerová, Mgr. Nocquet.

Víťazkou s výborným skóre 90 bodov (z celkového počtu 100) sa stala Nela Kupcová (II.F GYM), strieborná priečka patrí maturantke Diane Pavlovičovej (Oktáva B GYM) so ziskom 80 bodov a na treťom mieste sa po tesnom súboji umiestnil Adam Vogel (Septima B GYM), ktorý „predbehol“ svojho spolužiaka Ivana Šulka len o 0,5 boda (75,5 a 75). Piata až ôsma priečka patrí Nine Šinkovičovej (II.F GYM), Chiare Hozákovej (Oktáva B GYM), Petrovi Gavorovi a Martinovi Bútorovi (obaja Septima B GYM).

Prví traja súťažiaci sa zúčastnia krajskej súťaže vo februári na Piaristickej spojenej škole sv. Jozefa Kalazánskeho v Nitre.


Vecné ceny do súťaže venovala Katedra romanistiky a germanistiky FF UKF Nitra.

Srdečne gratulujeme, všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a záujem! Držíme vám palce v ďalších súťažiach!

Mgr. Linda Adlerová

organizátor školského kola


100 views

Related Posts

See All

Commentaires


bottom of page