top of page

Úspešné DOD na HA

Jednou z foriem prezentovania Hotelovej akadémie širokej verejnosti je deň otvorených dverí. ĎAKUJEME vyše 200 záujemcom za návštevu DOD 2023!

V pondelok a utorok Spojená škola prijímala návštevníkov hlavne z radov žiakov končiacich ročníkov ZŠ, ktorí sa aj v sprievode svojich rodičov mohli zúčastniť komentovanej prehliadky priestorov školy. V stolovničkách na nich čakali vkusné expozície a zaujímavé workshopy vedené žiakmi Hotelovej akadémie. Dovidenia!

Fotografie: Mgr. Nikoleta Mráziková

135 views

Related Posts

See All

תגובות


bottom of page