top of page

Vianočná akadémia

Dec 18, 2019

Po imatrikulácii prvákov o 10:00 študenti predviedli scénky alebo tanečný program. Organizáciu imatrikulácii a vianočnej akadémie tento rok zabezpečila trieda III.A HA pod vedením Ing. Jandovej a trieda II.A SPŠP pod vedením Ing. Spasičovej. Nasledovný deň bola Vianočná akadémia SŠŠ a Gymnázia.

bottom of page