top of page

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pri ochrane Vašich osobných údajov postupujeme v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 27. apríla 2016 č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Súhlas dotknutej osoby

bottom of page