top of page

Vianočná akadémia HA a SPŠP

Dec 19, 2019

Po imatrikulácii prvákov o 10:00 študenti predviedli scénky alebo tanečný program. Organizáciu imatrikulácii a vianočnej akadémie tento rok zabezpečila trieda III.A HA pod vedením Ing. Jandovej a trieda II.A SPŠP pod vedením Ing. Spasičovej. Nasledovný deň bola Vianočná akadémia SŠŠ a Gymnázia.

1. miesto - V.A HA
1. miesto - II.A SPŠP
2. miesto - IV.A HA
3. miesto - V.B HA

bottom of page