top of page

Venček

Nov 18, 2019

Pre žiakov prvého ročníka Spojenej školy bol určený tanečný krúžok pod vedením Ing. Tomáša Surovca. Zavŕšením krúžku bol Venček v spoločenskej hale, ktorý sa konal v dvoch novembrových termínoch. Na podujatie majú pekné spomienky nielen žiaci, ale aj ich príbuzní, ktorí sa s radosťou prichádzajú pozrieť na tanečné umenie svojich detí. Zvládli napr. polku, valčík alebo salsu, súčasťou programu bola súťaž o najlepší tanečný pár a tiež tanec profesionálnych tanečníkov, z ktorých sa niektorí venujú tancovaniu aj 8 rokov.

bottom of page