Výročie HA

Oct 5, 2019

Na oslave 25. výročia založenia Hotelovej akadémie sme si spomenuli na pedagogických aj nepedagogických zamestnancov, ktorí sa svojou cieľavedomou prácou pričinili o vznik a dlhoročné fungovanie školy. Teraší aj bývalí žiaci pod vedením Mgr. Salayovej pripravili program a vystúpila aj prvá školská kapela, ktorá s úspechom prezentovala vlastnú pesničku. Vystúpili tiež školské mažoretky a žiaci s tanečným predstavením.

Výročie HA
press to zoom
Výročie HA
press to zoom
Výročie HA
press to zoom
Výročie HA
press to zoom
Výročie HA
press to zoom
Výročie HA
press to zoom
Výročie HA
press to zoom
Výročie HA
press to zoom
Výročie HA
press to zoom
1/1