top of page

Výročie HA

Oct 5, 2019

Na oslave 25. výročia založenia Hotelovej akadémie sme si spomenuli na pedagogických aj nepedagogických zamestnancov, ktorí sa svojou cieľavedomou prácou pričinili o vznik a dlhoročné fungovanie školy. Teraší aj bývalí žiaci pod vedením Mgr. Salayovej pripravili program a vystúpila aj prvá školská kapela, ktorá s úspechom prezentovala vlastnú pesničku. Vystúpili tiež školské mažoretky a žiaci s tanečným predstavením.

bottom of page